ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Previous
Next

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

BLS (BASIC LIFE SUPPORT)

25.06.2022 & Ώρα Έναρξης: 15:00
ΤΟΠΟΣ: Εκπαιδευτικό Κέντρο Αθήνας, Κύπρου 14, Αιγάλεω
ΚΟΣΤΟΣ: 30€. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καπνόπουλος Χάρης - athens@eeepf.gr
BLS

BLS (BASIC LIFE SUPPORT)

09.07.2022 & Ώρα Έναρξης: 09:00
ΤΟΠΟΣ: Εκπαιδευτικό Κέντρο Αθήνας, Κύπρου 14, Αιγάλεω
ΚΟΣΤΟΣ: 30€. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καπνόπουλος Χάρης - athens@eeepf.gr
BLS

BLS (BASIC LIFE SUPPORT)

26.07.2022 & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 09:00
ΤΟΠΟΣ: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΚΟΣΤΟΣ: €. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: tasispan@yahoo.gr
(Απευθύνεται σε Φοιτητές της Ιατρικής Σχολής)
bls

ILS (IMMEDIATE LIFE SUPPORT)

15.10.2022 & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 09:00
ΤΟΠΟΣ: ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Ηγουμενίτσα
ΚΟΣΤΟΣ: 100€. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: tasispan@yahoo.gr
ils

Save the Date

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ