ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Previous
Next

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

BLS (BASIC LIFE SUPPORT)

26.07.2022 & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 09:00
ΤΟΠΟΣ: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΚΟΣΤΟΣ: €. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: tasispan@yahoo.gr
(Απευθύνεται σε Φοιτητές της Ιατρικής Σχολής)
bls

ILS (IMMEDIATE LIFE SUPPORT)

11.09.2022 & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 09:00
ΤΟΠΟΣ: Εκπαιδευτικό Κέντρο Θεσσαλονικής, Συγγρού 5 - Θεσσαλονική, 54625
ΚΟΣΤΟΣ: 80€. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: eeepf@yahoo.gr
ILS

ILS (IMMEDIATE LIFE SUPPORT)

15.10.2022 & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 09:00
ΤΟΠΟΣ: ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Ηγουμενίτσα
ΚΟΣΤΟΣ: 100€. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: tasispan@yahoo.gr
ils

Save the Date

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ