ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα internet Workshop Course.

Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα Διαχείρισης Υγειονομικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ] με τη χρήση του Emergo Train System® [ETS]

Το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα Emergogreece eLearning [iWoC] είναι το απαραίτητο εισαγωγικό μέρος για όλα τα σεμινάρια που κάνουν χρήση του εργαλείου ETS.

Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θα λάβει τη θεωρητική εκπαίδευση που χρειάζεται για την ομαλή συμμετοχή του στο κλινικό μέρος των συνδυαζόμενων σεμιναρίων.

Στις δυο [2] εβδομάδες που έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευόμενος για την ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε χρόνο και τόπο της επιλογής του, θα μάθει τις αρχές Διαχείρισης Υγειονομιών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ].

Επιπρόσθετα θα γνωρίσει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του πιο διαδεδομένου και αναγνωρισμένου δόγματος αντιμετώπισης τέτοιων συμβάντων, του Major Incident Medical Management and Support [MIMMS®].

Τέλος, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με το εκπαιδευτικό εργαλείο Emergo Train System [ETS] και τις ιδιαιτερότητες της παιδαγωγικής διαδικασίας που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση μεγάλων και ρεαλιστικών ασκήσεων.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι προαπαιτούμενο για την συμμετοχή στο κλινικό μέρος του συνδυαζόμενου σεμιναρίου.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων διαμορφώνεται σύμφωνα με το κλινικό μέρος με το οποίο συνδυάζεται το πρόγραμμα.

Οι εκπαιδευόμενοι είναι δυνατόν να ολοκληρώσουν το εξ αποστάσεως πρόγραμμα [iWoC] χωρίς την συμμετοχή τους στο αντίστοιχο κλινικό μέρος. Σε αυτή τη περίπτωση, τους δίνεται  η δυνατότητα συμμετοχής, κατά προτεραιότητα, σε κάποιο αντίστοιχο μελλοντικό πρόγραμμα για τα επόμενα δυο [2] έτη.

Το κόστος διαμορφώνεται σύμφωνα με το κλινικό μέρος το οποίο συνδυάζεται το πρόγραμμα. Αν επιλέξει κάποιος να παρακολουθήσει το εξ αποστάσεως πρόγραμμα [iWoC] χωρίς την συμμετοχή τους στο αντίστοιχο κλινικό μέρος, το κόστος ανέρχεται στα 40 ευρώ. [10% έκπτωση σε μέλη της ΕΕΕΠΦ].

Οι ιδιότητες των συμμετεχόντων καθορίζονται από τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς κάθε κλινικού συνδυαζόμενου προγράμματος.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί και προαπαιτούμενα για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτόνομα το εξ αποστάσεως πρόγραμμα. Οποιασδήποτε έχει ενδιαφέρον για την διαχείριση Υγειονομικών Καταστροφών και ΜΥΣ, μπορεί να συμμετέχει.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους πρόκειται να εμπλακούν στην αντιμετώπιση Υγειονομικών Καταστροφών και ΜΥΣ σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

 • Εθελοντές
 • Αστυνομικοί
 • Πυροσβέστες
 • Διασώστες
 • Νοσηλευτές
 • Γιατροί
 • Επιτελικά στελέχη Φορέων & Οργανισμών

HSEPC Learning Management Platform [LMP]

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δυο [2] εβδομάδες. Οι απαραίτητες εκπαιδευτικές ώρες για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του σεμιναρίου, διαμορφώνονται σύμφωνα με το συνδυαζόμενο κλινικό μέρος.

Η διάρκεια διαμορφώνεται σύμφωνα με το συνδυαζόμενο κλινικό μέρος. Οι εκπαιδευόμενοι είναι δυνατόν να ολοκληρώσουν το εξ αποστάσεως πρόγραμμα [iWoC] χωρίς την συμμετοχή τους στο αντίστοιχο κλινικό μέρος. Σε αυτή τη περίπτωση δεν υπάρχει πρακτική εκπαίδευση.

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ].

Περιεχόμενο Ακορντεόν

Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να αφιερώσει  δώδεκα [12] έως είκοσι [20] ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης [ανάλογα με το συνδυαζόμενο πρόγραμμα].

Βασικά εκπαιδευτικά αντικείμενα κοινά σε όλα τα συνδυαζόμενα σεμινάρια είναι τα ακόλουθα:

 • Υγειονομικές Καταστροφές και Μαζικά Υγειονομικά Συμβάντα
 • Περιγραφή του Δόγματος CSCAT3
 • Διοίκηση και Έλεγχος Σκηνής COMMAND
 • Επικοινωνίες COMMUNICATION
 • Ασφάλεια Σκηνής SAFETY
 • Διαλογή TRIAGE
 • Αντιμετώπιση και Διακομιδή TREATMENT & TRANSPORT
 • Ενδονοσοκομειακή Αντιμετώπιση Θυμάτων ΜΥΣ
 • Ιστορία του ETS
 • Το ETS ως παιδαγωγικό εργαλείο
 • Χρήση του ETS σε προνοσοκομειακό επίπεδο
 • Χρήση του ETS σε ενδονοσοκομειακό επίπεδο
 • Χρήση του ETS σε στρατηγικό επίπεδο.

Πρώτο μέρος: Δυο [2] εβδομάδες / 10 ώρες θεωρητικής γνώσης μέσω του Emergogreece eLearning Course [iWoC]

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Διαχείρισης Υγειονομικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ]
 • Περιγραφή του δόγματος CSCAT3
 • Διοίκηση
 • Επικοινωνία
 • Ασφάλεια
 • Διαλογή
 • Αντιμετώπιση και Εκκένωση
 • Διαχείρισης Υγειονομικών Καταστροφών και ΜΥΣ ενδονοσοκομειακά
 • Ιστορική αναδρομή του Emergo Train System [ETS]
 • Το ETS ως παιδαγωγικό εργαλείο
 • Προνοσοκομειακή χρήση του ETS
 • Ενδονοσοκομειακή χρήση του ETS
 • Χρήση του ETS σε στρατηγικό επίπεδο διαχείρισης

Δεύτερο μέρος: Δυο [2] ημέρες / Δεκαέξι [16] ώρες πρακτικής εκπαίδευσης μέσω του Workshop Course [WoC]

1η ημέρα: Οκτώ [8] ώρες. Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Βασική διαχείριση αεραγωγού
 • Διαχείριση αιμορραγιών
 • Ενδοοστική πρόσβαση
 • Διαλογή μεγάλου αριθμού θυμάτων σε ασφαλή και επισφαλή περιβάλλοντα
 • Εξοικείωση με τον πίνακα Στρατηγικής Διαχείρισης
 • Εξοικείωση με τον πίνακα Σκηνή Συμβάντος
 • Εξοικείωση με τον πίνακα Διαλογής και Αντιμετώπισης
 • Εξοικείωση με τον πίνακα Εκκένωσης
 • Εξοικείωση με τον πίνακα Νοσοκομειακής Στρατηγικής Διαχείρισης
 • Εξοικείωση με τον πίνακα Τμήμα Επειγόντων
 • Εξοικείωση με τον πίνακα Χειρουργικού Τμήματος
 • Εξοικείωση με τον πίνακα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

2η ημέρα: Οκτώ [8] ώρες. Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Μικρής έκτασης άσκηση και εκπαιδευτική αποενημέρωση
 • Μεσαίας έκτασης άσκηση και εκπαιδευτική αποενημέρωση
 • Μεγάλης έκτασης άσκηση και εκπαιδευτική αποενημέρωση