ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

BLS (BASIC LIFE SUPPORT)

01.01.2022 & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 09:00
ΤΟΠΟΣ: Lorem Ipsum, DOLLOR SIT AMET
ΚΟΣΤΟΣ: 50 €. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: John Doe - 1234567890 - johndoe@eeepf.gr
bls