ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ERC ILS 24.11.2022 ΕΕΕΠΦ Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Immediate Life Support

Συνεργαζόμενος φορέας πιστοποίησης: European Resuscitation Council

Ημερομηνία: 24.11.2022

Τόπος: Εκπαιδευτικό κέντρο ΕΕΕΠΦ Θεσσαλονίκης Συγγρού 5

Ώρες εκπαίδευσης: 08:00 – 16:00

Πληροφορίες: info@eeepf.gr

secretariat.thess@eeepf.gr