ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ERC BLS 10.12.2022 ΧΑΛΚΙΔΑ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Basic Life Support

Συνεργαζόμενος φορέας πιστοποίησης: European Resuscitation Council

Ημερομηνία: 10.12.2022

Τόπος: Γυμνάσιο Κανήθου Π. Κεφαλά Χαλκίδα Τ.Κ. 34100

Ώρες εκπαίδευσης: 09:00 – 14:00

Πληροφορίες: athens@eeepf.gr 2105985265