ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ERC BLS 04.12.2022 ΤΗΝΟΣ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Basic Life Support

Συνεργαζόμενος φορέας πιστοποίησης: European Resuscitation Council

Ημερομηνία: 04.112.2022

Τόπος: Πνευματικό κέντρο Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Τήνου

Πληροφορίες: chrissadel13@gmail.com  6983722437 athens@eeepf.gr