ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ERC BIC 20.11.2022 Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Basic Instructor Course

Συνεργαζόμενος φορέας πιστοποίησης: European Resuscitation Council

Ημερομηνία: 27.11.2022

Τόπος: Εκπαιδευτικό Κέντρο HSEPC Θεσσαλονίκης Συγγρού 5 Θεσσαλονίκη Τ Κ.54625

Ώρες εκπαίδευσης: 10:00 – 18:00

Κόστος: 40 Ευρώ

Πληροφορίες:

2313-053188

Secretariat.thess@eeepf.gr

thessaloniki@eeepf.gr