ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ERC ΑLS 03-04.12.2022 ΕΕΕΠΦ Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Advanced Life Support

Συνεργαζόμενος φορέας πιστοποίησης: European Resuscitation Council

Ημερομηνία: 03-04.12.2022

Τόπος: Εκπαιδευτικό κέντρο ΕΕΕΠΦ Θεσσαλονίκης Συγγρού 5

Ώρες εκπαίδευσης: 08:00 – 16:00

Κόστος:

Πληροφορίες: info@eeepf.gr

secretariat.thess@eeepf.gr