ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Επικείμενα προγράμματα

ETS iWoC 02-15.05.2022 HSEPC LMP

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Emergo Train System internet Workshop Φορέας πιστοποίησης: Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ] Ημερομηνία: 02-15.05.2022 Τόπος: Εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας eLearning της ΕΕΕΠΦ – HSEPC Learning Management Platform [LMP] Ώρες εκπαίδευσης: – Κόστος: 40 Ευρώ Πληροφορίες: secretariat@emergogreece.gr

ETS WoC 21-22.05.2022 Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΕΕΠΦ Θεσσαλονίκης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Emergo Train System Workshop Φορέας πιστοποίησης: Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ], Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογο [ΠΙΣ], NAEMT Ημερομηνία: 21-22.05.2022 Τόπος: Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΕΕΠΦ Θεσσαλονίκης, Συγγρού 5 , Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54 625 Ώρες εκπαίδευσης: 08:00 – 16:00 Κόστος: 80 Ευρώ Πληροφορίες: secretariat@emergogreece.gr

ERC BLS 28.05.2022 Γ.Ν.Σύρου ΚΕΦΙΑΠ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Basic Life Support Συνεργαζόμενος φορέας πιστοποίησης: European Resuscitation Council Ημερομηνία: 28.05.2022 Τόπος: Γενικό Νοσοκομείο Σύρου Κεντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης [ΚΕΦΙΑΠ] Ώρες εκπαίδευσης: 09:00 – 14:00 Κόστος: 30 Ευρώ Πληροφορίες: athens@eeepf.gr

NAEMT Bcon 29.05.2022 Γ.Ν.Σύρου ΚΕΦΙΑΠ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Bleeding Control Συνεργαζόμενος φορέας πιστοποίησης: American College of Surgeons Ημερομηνία: 29.05.2022 Τόπος: Γενικό Νοσοκομείο Σύρου Κεντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης [ΚΕΦΙΑΠ] Ώρες εκπαίδευσης: 09:00 – 13:00 Κόστος: 30 Ευρώ Πληροφορίες: athens@eeepf.gr

NAEMT Bcon 22.05.2022 Εκπαιδευτικό Κεντρο ΕΕΕΠΦ Αθήνας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Bleeding Control Συνεργαζόμενος φορέας πιστοποίησης: American College of Surgeons Ημερομηνία: 22.05.2022 Τόπος: Εκπαιδευτικό Κεντρο ΕΕΕΠΦ Αθήνας  Κύπρου 14 Αιγάλεω Τ.Κ. 12 241 Ώρες εκπαίδευσης: 09:00 – 13:00 Κόστος: 30 Ευρώ Πληροφορίες: athens@eeepf.gr

ERC BLS 21.05.2022 Εκπαιδευτικό Κεντρο ΕΕΕΠΦ Αθήνας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Basic Life Support Συνεργαζόμενος φορέας πιστοποίησης: European Resuscitation Council Ημερομηνία: 21.05.2022 Τόπος: Εκπαιδευτικό Κεντρο ΕΕΕΠΦ Αθήνας  Κύπρου 14 Αιγάλεω Τ.Κ. 12 241 Ώρες εκπαίδευσης: 09:00 – 14:00 Κόστος: 30 Ευρώ Πληροφορίες: athens@eeepf.gr

ERC BLS 30.04.2022 Δημοτικό σχολείο Βιλίων Αττικής

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Basic Life Support Συνεργαζόμενος φορέας πιστοποίησης: European Resuscitation Council Ημερομηνία:  30.04.2022 Τόπος: Δημοτικό σχολείο Βιλίων Αττικής Ώρες εκπαίδευσης: 09:00 – 14:00 Κόστος: 30 Ευρώ Πληροφορίες: athens@eeepf.gr