ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

Κατηγορία Ειδήσεις

5TH Pan-Hellenic Congress on Emergency Medicine

Ο2—Ο5 Ιουνίου 2022! Αν είσαι ιατρός ή νοσηλευτής του ΤΕΠ που καλείσαι πρώτος να δώσεις τη µάχη της διαλογής και της αναζωογόνησης και υποστήριξης της ζωής του βαρέως πάσχοντα και τραυµατία/ Αν είσαι ιατρός ή νοσηλευτής οποιασδήποτε µάχιµης ειδικότητας που…

HMEPlΔA: TPAYMA & XEIPOYPΓΙKH EKΠΑΙΔΕΥΣH ΣΤΙΣ HΠA & ΣTHN EΛΛAΔA

1. 17.05.2022 ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΛΜΑΧΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΕΚΠΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 17 Μαΐου 2022, 19:00 ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΛΜΑΧΟΥ  FROM TRAUMA TO ACUTE SURGERY THE BIRTH OF A NEW SPECIALTY   2. 18.05.2022 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΤΡΑΥΜΑ &…