ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

BCon & BACC 20.11.2022 Αθήνα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Bleading Control

Συνεργαζόμενος φορέας πιστοποίησης: American College of Surgeons

Ημερομηνία: 20.11.2022

Τόπος: Εκπαιδευτικό Κέντρο HSEPC Αθήνας Κύπρου 14 Αιγάλεω Τ.Κ.12241

Ώρες εκπαίδευσης: 09:00 – 12:00

Κόστος: 30 euro

Πληροφορίες:

athens@eeepf.gr

secretariat.athens@eeepf.gr