Γίνε μέλος.

ERC BLS 30.04.2022 Δημοτικό σχολείο Βιλίων Αττικής

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Basic Life Support
Συνεργαζόμενος φορέας πιστοποίησης: European Resuscitation Council
Ημερομηνία:  30.04.2022
Τόπος: Δημοτικό σχολείο Βιλίων Αττικής
Ώρες εκπαίδευσης: 09:00 – 14:00
Κόστος: 30 Ευρώ Πληροφορίες: athens@eeepf.gr

Υποβολή απάντησης