ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Δημήτρης Σφέτσιος

ERC ILS 24.11.2022 ΕΕΕΠΦ Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Immediate Life Support Συνεργαζόμενος φορέας πιστοποίησης: European Resuscitation Council Ημερομηνία: 24.11.2022 Τόπος: Εκπαιδευτικό κέντρο ΕΕΕΠΦ Θεσσαλονίκης Συγγρού 5 Ώρες εκπαίδευσης: 08:00 – 16:00 Κόστος: Πληροφορίες: info@eeepf.gr secretariat.thess@eeepf.gr

BCon & BACC 20.11.2022 Αθήνα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Bleading Control Συνεργαζόμενος φορέας πιστοποίησης: American College of Surgeons Ημερομηνία: 20.11.2022 Τόπος: Εκπαιδευτικό Κέντρο HSEPC Αθήνας Κύπρου 14 Αιγάλεω Τ.Κ.12241 Ώρες εκπαίδευσης: 09:00 – 12:00 Κόστος: 30 euro Πληροφορίες: athens@eeepf.gr secretariat.athens@eeepf.gr