ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ELEARNING ΕΕΕΠΦ

Εκπαιδευτικά προσαρτήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της

Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας

Τα εκπαιδευτικά προσαρτήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ανεξάρτητα εκπαιδευτικά αντικείμενα τα οποία μπορεί κάποιος να τα παρακολουθήσει αυτόνομα ή σε συνδυασμό με άλλα, ως μέρος της θεωρητικής εκπαίδευσης των κλινικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΕΕΠΦ.

HSEPC Διαχείριση Αναπνοής