ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

Έδρα & Παραρτήματα

Η έδρα μας

Θεσσαλονίκη, Συγγρού 5
(Στην αρχή της Ερμού)
4ος Όροφος
ΤΚ: 54625
Ώρες γραμματείας
Δεύτερα εως Παρασκευή: 09.00 – 14.00
Mail:secretariat.thess@eeepf.gr
Τηλ.: 2313053188

Παράρτημα Αθήνας

Αιγάλεω, Κύπρου 14
ΤΚ: 12241
Ώρες γραμματείας:
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 17:00 - 20:00
Mail: secretariat.athens@eeepf.gr
Τηλ.: 2105985265

Παράρτημα Λάρισας

Λάρισα, Βενιζέλου 141
ΤΚ: 41222
Ώρες γραμματείας:
Δευτέρα εως Παρασκευή 10.00 – 17.00
Mail: secretariat.larisa@eeepf.gr
Τηλ.: 2410530271