Γίνε μέλος.

Κλινικό Φροντιστήριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής
σε Βρέφη & Παιδιά

Hands—on Φροντιστήριο
Κλινικών Δεξιοτήτων

Το Κλινικό Φροντιστήριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής σε Βρέφη & Παιδιά απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους υγειονομικούς κάθε κατηγορίας και βαθμίδας — γιατρούς, διασώστες και νοσηλευτές, αλλά και σε εθελοντές διασώστες και ειδικές ομάδες πληθυσμού που από οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται ή αναμένεται να εμπλακούν στην παροχή βασικής υποστήριξης της ζωής σε βρέφη ή παιδιά στο προνοσοκομειακό περιβάλλον ή στο ΤΕΠ.

Το Κλινικό Φροντιστήριο επικεντρώνει στη hands—on εκπαίδευση σε βασικές αλλά συχνά σωτήριες για τη ζωή του βρέφους ή του παιδιού δεξιότητες.

Το Πρόγραμμα του Κλινικού Φροντιστηρίου μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τη σύνθεση και τις απαιτήσεις του ακροατηρίου.

Δομή Πρόγραμμα Κλινικού Φροντιστηρίου

Εισαγωγικές Διάλεξεις

Βασική Υποστήριξη της Ζωής / Επίδειξη

  • Αντιμετώπιση της Πνιγμονής / Επίδειξη

  • Αεραγωγός & Αναπνοή

  • Αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής

Σταθμοί Πρακτικών Δεξιοτήτων (Skill Stations)

Αντικείμενα εκπαίδευσης

  • ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ
  • ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙ

  • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ & ΠΑΙΔΙ