Γίνε μέλος.

Εκπαιδευτικό πρόσαρτημα
Basic Airway Management.

Βασικη Διαχείριση Αεραγωγού

Το κόστος διαμορφώνεται σε [15] δεκαπέντε ευρώ, επιπλέον του ΦΠΑ [Οι υγειονομικοί απαλλάσσονται του ΦΠΑ. Ισχύει 10% έκπτωση για μέλη της ΕΕΕΠΦ].

HSEPC Learning Management Platform [LMP] 

Ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να αφιερώσει [6] έξι ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η επιτυχημένη παρακολούθηση της οποίας, είναι προαπαιτούμενο για την συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό μέρος.

Ο εκπαιδευόμενος πιστοποιείται απο το American College of Surgeons [ACS] για τέσσερα [4] έτη. 

Άμεση πίεση στο σημείο της αιμορραγίας

Ελαστική επίδεση

Ίσχαιμη περίδεση

Combat Application Tourniquet [CAT]

Αιμοστατικοί παράγοντες

  • QuikClot
  • Combat Gauze
  • Celox—A