Γίνε μέλος.

TFR

Trauma First Response—TFR
PHTLS for First Responders

Διεθνής Πιστοποίηση
Φορέας Πιστοποίησης
ΝΑΕΜΤ (National Association of Emergency Medical Technicians)
Διάρκεια Πιστοποίησης
(4) έτη

Μονοήμερο Σεμινάριο εκπαίδευσης των πρώτων ανταποκρινόμενων στη σκηνή του συμβάντος σε περιπτώσεις τραύματος

Το Trauma First Response (TFR) Course (Σεμινάριο Πρώτης Ανταπόκρισης στο Τραύμα) είναι ένα μονοήμερο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, που διδάσκει τις βασικές αρχές του PHTLS και απευθύνεται σε μη επαγγελματίες υγείας. Συγκεκριμένα, απευθύνεται στους πρώτους ανταποκρινόμενους σε σκηνή τραύματος, όπως αστυνομικούς, πυροσβέστες, ομάδες διάσωσης, προσωπικό ασφαλείας ή
ευαισθητοποιημένους πολίτες. Τους βοηθά να προετοιμαστούν στην αντιμετώπιση του τραυματία είτε ως μέλη ομάδας διάσωσης είτε ως μεμονωμένοι διασώστες εν αναμονή της ομάδας διάσωσης.

Το TFR—PHTLS for First Responders καλύπτει τον πυρήνα του περιεχομένου του PHTLS για όσους δεν είχαν προγενέστερη κατάρτιση στην Επείγουσα ή την Εξειδικευμένη Προνοσοκομειακή Ιατρική. Οι διαλέξεις και η πρακτική άσκηση στους σταθμούς δεξιοτήτων είναι σχεδιασμένες για το είδος της φροντίδας που οι πρώτοι ανταποκρινόμενοι μπορούν να παρέχουν είτε εν αναμονή της μεταφοράς του τραυματία στον κατά τόπους υγειονομικό σχηματισμό είτε όταν συνδράμουν τους επαγγελματίες των Υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας στη σκηνή του τραύματος. Το Σεμινάριο εστιάζει στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή κακώσεων ή καταστάσεων, στη σωστή ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών καθώς και στους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να συνδράμουν, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη εθελοντικής ομάδας διάσωσης, στο έργο των επαγγελματιών διασωστών.

​Δομή & Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Διαλέξεις

​Φροντίδα Τραύματος & Πρόγραμμα TFR: Εισαγωγή & Επισκόπηση

Αρχές Εκτίμησης & Αντιμετώπισης Τραυματία

Αεραγωγός, Αερισμός & Οξυγόνωση

Κυκλοφορία, Αιμορραγία & Shock

Τραύμα ΚΝΣ: Κακώσεις Εγκεφάλου/Κακώσεις ΣΣ

Χρυσές Αρχές Πρώτης Ανταπόκρισης στο Τραύμα

​Σταθμοί Διαδραστικών Πρακτικών Δεξιοτήτων / (Interactive Skill Stations)

​​Αεραγωγός & Αναπνοή

Έλεγχος Αιμορραγίας

Ακινητοποίηση Τραυματία

Επείγων Απεγκλωβισμός

Εκτίμηση Τραυματία

​Τarget Groups

​Αστυνομικοί/Πυροσβέστες/Λιμενικοί

Μέλη εθελοντικών ομάδων διάσωσης

Μέλη προσωπικού ασφαλείας υπηρεσιών ή επιχειρήσεων

Ευαισθητοποιημένοι πολίτες