ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

HSEPC CCCC [Critical Care Clinical Course]

Critical Care Clinical Course

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παροχής Εξειδικευμένης Φροντίδας σε Βαρέως Πάσχοντα 

  1. Αυτοτελές δια ζώσης πρόγραμμα
  2. Υβριδικό συνδυαζόμενο με eLearning

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

HSEPC Learning Management Platform [LMP]

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ].

Η διάρκεια πιστοποίησης είναι τα [2] δυο έτη.

  • ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

  • ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ