ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

HSEPC NRCC [Neonatal Resuscitation Clinical Course]

Paediatric Resuscitation Clinical Course

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αναζωογόνησης σε Παιδιά και Βρέφη 

  1. Αυτοτελές δια ζώσης πρόγραμμα
  2. Υβριδικό συνδυαζόμενο με eLearning

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

HSEPC Learning Management Platform [LMP]

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ].

Η διάρκεια πιστοποίησης είναι τα [2] δυο έτη.

  • ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

  • ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ