ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

HSEPC RAMCC [Respiratory Advanced Management Clinical Course]

Respiratory Advanced Management Clinical Course

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Διαχείρισης Αερισμού 

 1. Αυτοτελές δια ζώσης πρόγραμμα
 2. Υβριδικό συνδυαζόμενο με eLearning
 3. Προσάρτημα άλλου εκπαιδευτικού προγράμματος 

Το Κλινικό Φροντιστήριο Βασικής Διαχείρισης Αερισμού απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους υγειονομικούς κάθε κατηγορίας και βαθμίδας — γιατρούς, διασώστες και νοσηλευτές, αλλά και σε εθελοντές διασώστες και ειδικές ομάδες πληθυσμού που από οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται ή αναμένεται να εμπλακούν στην αρχική επείγουσα διαχείριση του αεραγωγού στο προνοσοκομειακό περιβάλλον ή στο ΤΕΠ.
Το Κλινικό Φροντιστήριο επικεντρώνει στην  εκπαίδευση σε βασικές αλλά συχνά σωτήριες για τη ζωή του ασθενούς ή τραυματία δεξιότητες διαχείρισης του αεραγωγού και αερισμού.
Το Πρόγραμμα του Κλινικού Φροντιστηρίου μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τη σύνθεση και τις απαιτήσεις του ακροατηρίου.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων διαμορφώνεται σύμφωνα με τον αριθμό των διαθέσιμων πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε αναλογία όχι μικρότερη από έναν [1] εκπαιδευτή ανά [6] έξι εκπαιδευόμενους.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού αντικειμένου δεν διοργανώνονται προγράμματα με περισσότερους από [32] τριάντα δύο εκπαιδευόμενους.

Το κόστος ανέρχεται στα [50] πενήντα ευρώ.

Η τιμή αυτή δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε προγράμματος και να μειώνεται ή να αυξάνεται σε συνεργασία με τους συν-διοργανωτές των προγραμμάτων. [Ισχύει 10% έκπτωση για μέλη της ΕΕΕΠΦ].

Δεν υπάρχουν περιορισμοί και προαπαιτούμενα για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτόνομα το πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους πρόκειται να εμπλακούν στην αντιμετώπιση του Τραύματος Προνοσοκομειακά:

 • Εθελοντές
 • Αστυνομικοί
 • Πυροσβέστες
 • Διασώστες
 • Νοσηλευτές
 • Γιατροί

HSEPC Learning Management Platform [LMP]

Σε περίπτωση που το προγραμμα έχει υβριδική μορφή [συνδυασμός eLearning και Κλινικής Πρακτικής], ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να αφιερώσει [4] τέσσερεις ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η επιτυχημένη παρακολούθηση της οποίας, είναι προαπαιτούμενο για την συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό μέρος.

Η πρακτική εκπαίδευση διαμορφώνεται στις [4] τέσσερεις ώρες.

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ].

Η διάρκεια πιστοποίησης είναι τα [2] δυο έτη.

 • Απελευθέρωση αεραγωγού με χέρια
 • Απελευθέρωση αεραγωγού με βοηθήματα
 • Τεχνικές αναρρόφησης
 • Κρικοθυρεοειδοτομή με βελόνη
 • Απελευθέρωση αεραγωγού από ξένο σώμα [τεχνική Magille]
 • Αερισμός με ambu [bag—mask ventilation]
 • Επείγουσα χορήγηση Οξυγόνου
 • Υπεργλωττιδικές συσκευές αερισμού
 • Eνδοτραχειακή διασωλήνωση

   

   

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

 • Ανατομία / φυσιολογία ανωτέρου αεραγωγού
 • Εξοπλισμός / τεχνικές βασικής διαχείρισης αεραγωγού
 • Βασική διαχείριση αεραγωγού: εφαρμογή στην πράξη

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 • Απελευθέρωση αεραγωγού
 • Αερισμός με AMBU (bag—mask ventilation)
 • Υπεργλωττιδικές συσκευές αερισμού
 • Ενδοτραχειακή διασωλήνωση