ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

HSEPC RBMCC [Respiratory Basic Management Clinical Course]

Respiratory Basic Management Clinical Course

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Βασικής Διαχείρισης Αερισμού 

 1. Αυτοτελές δια ζώσης πρόγραμμα
 2. Υβριδικό συνδυαζόμενο με eLearning

Το Κλινικό Φροντιστήριο Βασικής Διαχείρισης Αερισμού απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους υγειονομικούς κάθε κατηγορίας και βαθμίδας — γιατρούς, διασώστες και νοσηλευτές, αλλά και σε εθελοντές διασώστες και ειδικές ομάδες πληθυσμού που από οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται ή αναμένεται να εμπλακούν στην αρχική επείγουσα διαχείριση του αεραγωγού στο προνοσοκομειακό περιβάλλον ή στο ΤΕΠ.
Το Κλινικό Φροντιστήριο επικεντρώνει στην  εκπαίδευση σε βασικές αλλά συχνά σωτήριες για τη ζωή του ασθενούς ή τραυματία δεξιότητες διαχείρισης του αεραγωγού και αερισμού.
Το Πρόγραμμα του Κλινικού Φροντιστηρίου μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τη σύνθεση και τις απαιτήσεις του ακροατηρίου.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων διαμορφώνεται σύμφωνα με τον αριθμό των διαθέσιμων πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε αναλογία όχι μικρότερη από έναν [1] εκπαιδευτή ανά [6] έξι εκπαιδευόμενους.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού αντικειμένου δεν διοργανώνονται προγράμματα με περισσότερους από [32] τριάντα δύο εκπαιδευόμενους.

Το κόστος ανέρχεται στα [50] πενήντα ευρώ. 

Η τιμή αυτή δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε προγράμματος και να μειώνεται ή να αυξάνεται σε συνεργασία με τους συν-διοργανωτές των προγραμμάτων. [Ισχύει 10% έκπτωση για μέλη της ΕΕΕΠΦ].

Δεν υπάρχουν περιορισμοί και προαπαιτούμενα για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτόνομα το πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους πρόκειται να εμπλακούν στην αντιμετώπιση του Τραύματος Προνοσοκομειακά:

 • Εθελοντές
 • Αστυνομικοί
 • Πυροσβέστες
 • Διασώστες
 • Νοσηλευτές
 • Γιατροί

HSEPC Learning Management Platform [LMP]

Σε περίπτωση που το προγραμμα έχει υβριδική μορφή [συνδυασμός eLearning και Κλινικής Πρακτικής], ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να αφιερώσει [4] τέσσερεις ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η επιτυχημένη παρακολούθηση της οποίας, είναι προαπαιτούμενο για την συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό μέρος.

Η πρακτική εκπαίδευση διαμορφώνεται στις [4] τέσσερεις ώρες.

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ].

Η διάρκεια πιστοποίησης είναι τα [2] δυο έτη.

 • Απελευθέρωση αεραγωγού με χέρια
 • Απελευθέρωση αεραγωγού με βοηθήματα
 • Διάνοιξη αεραγωγού δια βελόνης
 • Τεχνικές αναρρόφησης
 • Απελευθέρωση αεραγωγού από ξένο σώμα [Heimlich/Magill] 
 • Αποσυμπίεση πνευμοθώρακα δια βελόνης
 • Διαχείριση ανοικτού πνευμοθώρακα
 • Επείγουσα χορήγηση Οξυγόνου
 • Αερισμός με ambu [bag—mask ventilation]
 • Υπεργλωττιδικές συσκευές αερισμού

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

 • Ανατομία / φυσιολογία αναπνευστικού συστήματος
 • Εξοπλισμός / τεχνικές βασικής διαχείρισης αεραγωγού – αναπνοής
 • Βασική διαχείριση αεραγωγού – αναπνοής: εφαρμογή στην πράξη

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 • ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 1
  • Απελευθέρωση αεραγωγού με χέρια
  • Απελευθέρωση αεραγωγού με βοηθήματα
  • Τεχνικές αναρρόφησης
 • ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 2
  • Απελευθέρωση αεραγωγού από ξένο σώμα [Heimlich]
  • Διάνοιξη αεραγωγού δια βελόνης
 • ΑΕΡΙΣΜΟΣ 1
  • Αποσυμπίεση πνευμοθώρακα δια βελόνης
  • Διαχείριση ανοικτού πνευμοθώρακα
 • ΑΕΡΙΣΜΟΣ 2
  • Επείγουσα χορήγηση Οξυγόνου
  • Αερισμός με AMBU (bag—mask ventilation)
  • Υπεργλωττιδικές συσκευές αερισμού