ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

Ημερολόγιο προγραμμάτων

Ημερολόγιο προγραμμάτων

Εάν δεν βρίσκετε κάποιο πρόγραμμα που σας εξυπηρετεί μπορείτε να συμπληρώσετε μια φόρμα γενικού ενδιαφέροντος και να μπείτε στη λίστα ενημέρωσης ανάλογων προγραμμάτων.

Η γραμματεία θα σας ενημερώσει για μελλοντικά προγράμματα που γίνονται κατά καιρούς διαθέσιμα.

[Μέλη της ΕΕΕΠΦ έχουν προτεραιότητα στην ενημέρωση και τη διάθεση θέσεων].