ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

HSEPC iModule – Tactical Emergency Casualty Care

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Basic Instructor Course

Πιστοποίηση Βασικών Εκπαιδευτών των προγραμμάτων που κάνουν χρήση του Emergo Train System® [ETS]

Το Basic Instructor Course [BIC] είναι το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης για όσους επιθυμούν να γίνουν μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας του emergogreece.

Τα προγράμματα BIC σαν σκοπό έχουν να παρέχουν στους πιθανούς BI το θεωρητικό υπόβαθρο της παιδαγωγικής διαδικασίας που βρίσκεται πίσω από κάθε σχεδιασμό και εφαρμογή ενός Workshop Course.

Με την πιστοποίηση τους, οι BI καθίστανται ικανοί να χειρίζονται το Emergo Train System [ETS] από τον ρόλο του εκπαιδευτή και σε συνεργασία με κάποιον Senior Instructor [SI] να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ασκήσεις προσομοίωσης Υγειονομικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ] – Workshops.

Δεκαοκτώ [18] εκπαιδευόμενοι στο eLearning [iWoW] και δώδεκα [12] στο πρακτικό μέρος [BIC].

Οι εκπαιδευόμενοι είναι δυνατόν να ολοκληρώσουν το εξ αποστάσεως πρόγραμμα [iWoC], χωρίς την συμμετοχή τους στο αντίστοιχο κλινικό μέρος [BIC]. Σε αυτή τη περίπτωση, τους δίνεται  η δυνατότητα συμμετοχής, κατά προτεραιότητα, σε κάποιο αντίστοιχο μελλοντικό πρόγραμμα για τα επόμενα δυο [2] έτη.

Το κόστος διαμορφώνεται σε εξήντα [60] ευρώ για την παρακολούθηση του eLearning και εκατό [100] ευρώ για το πρακτικό μέρος. Για τη συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό μέρος απαιτείται η ολοκλήρωση του eLearning. [10% έκπτωση σε μέλη της ΕΕΕΠΦ]

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχεδιασμού και εφαρμογής Workshop και έχουν προταθεί ως υποψήφιοι εκπαιδευτές από κάποιον Senior Instructor [SI] του Εθνικού Κέντρου ETS Emergogreece.

Τα μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας του Εθνικού Κέντρου ETS Emergogreece αριθμούν ήδη 110 πιστοποιημένους BIs μεταξύ των οποίων:

 • Εθελοντές
 • Αστυνομικοί
 • Πυροσβέστες
 • Διασώστες
 • Νοσηλευτές
 • Γιατροί
 • Στελέχη της Πολιτικής Προστασίας
 • Επιτελικά στελέχη Φορέων & Οργανισμών

HSEPC Learning Management Platform [LMP]

Δυο [2] εβδομάδες / Δεκαέξι [16] εκπαιδευτικές ώρες σε σύνολο.

Τρεις [3] ημέρες  / Είκοσι [20] εκπαιδευτικές ώρες σε σύνολο.

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ].

Η πιστοποίηση είναι απαραίτητη σε όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει κάποιο Senior Instructor Course [SIC] στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Για την διατήρηση της εκπαιδευτικής ιδιότητας ο BI θα πρέπει να συμμετέχει σε δυο [2] WoC ως BI και να ολοκληρώνει το δωρεάν eLearning για ETS Instructors κάθε ημερολογιακό έτος.

Οι επίδοξοι BI θα πρέπει να είναι άριστοι γνώστες του θεωρητικού αντικειμένου της διαχείρισης ΜΥΣ, αλλά και αποτελεσματικοί και αποδοτικοί εκπαιδευτές.

Το BIC παρέχει στους υποψηφίους BI το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές δεξιότητες της παιδαγωγικής διαδικασίας πίσω από κάθε σχεδιασμό και εφαρμογή των WoC.

Πρώτο μέρος: Δυο [2] εβδομάδες / Δώδεκα [12] ώρες θεωρητικής γνώσης μέσω του Emergogreece eLearning Course [iWoC] και επιπλέον εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές ενότητες BIC

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Διαχείρισης Υγειονομικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ]
 • Περιγραφή του δόγματος CSCAT3
 • Διοίκηση
 • Επικοινωνία
 • Ασφάλεια
 • Διαλογή
 • Αντιμετώπιση και Εκκένωση
 • Διαχείρισης Υγειονομικών Καταστροφών και ΜΥΣ ενδονοσοκομειακά
 • Ιστορική αναδρομή του Emergo Train System [ETS]
 • Το ETS ως παιδαγωγικό εργαλείο
 • Προνοσοκομειακή χρήση του ETS
 • Ενδονοσοκομειακή χρήση του ETS
 • Χρήση του ETS σε στρατηγικό επίπεδο διαχείρισης
 • Δεξιότητες αποτελεσματικής εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας
 • Διαχείριση συμπεριφορών κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Δομή και λειτουργικότητα της Πλατφόρμας Διαχείρισης Εκπαίδευσης της ΕΕΕΠΦ [LMP]

Δεύτερο μέρος: Τρείς [3] ημέρες / Είκοσι [20] ώρες πρακτικής εκπαίδευσης μέσω του Basic Instructor Course [BIC] και συμμετοχής σε WoC ως δυνητικός BI.

1η ημέρα: Τέσσερεις [4] ώρες. Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Παιδαγωγικό υπόβαθρο του Emergo Train System [ETS]
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός επιτυχημένου WoC
 • Πολιτικές και κανόνες στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Emergogreece

2η ημέρα: Οκτώ [8] ώρες.

 • Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην 1η ημέρα ενός WoC δίπλα σε πεπειραμένους BI και υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός Senior Instructor

3η ημέρα: Οκτώ [8] ώρες.

 • Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην 2η ημέρα ενός WoC δίπλα σε πεπειραμένους BI και υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός Senior Instructor