ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ΝΑΕΜΤ TFR

Trauma First Response

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαχείρισης τραύματος από εθελοντές και πρώτους ανταποκρινόμενους

Το TFR είναι ένα μονοήμερο σεμινάριο εκπαίδευσης, των πρώτων ανταποκρινόμενων στη σκηνή του συμβάντος, σε περιπτώσεις τραύματος.

Το Trauma First Response (TFR) Course (Σεμινάριο Πρώτης Ανταπόκρισης στο Τραύμα) είναι ένα μονοήμερο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, που διδάσκει τις βασικές αρχές του PHTLS και απευθύνεται σε μη επαγγελματίες υγείας. Συγκεκριμένα, απευθύνεται στους πρώτους ανταποκρινόμενους σε σκηνή τραύματος, όπως αστυνομικούς, πυροσβέστες, ομάδες διάσωσης, προσωπικό ασφαλείας ή
ευαισθητοποιημένους πολίτες. Τους βοηθά να προετοιμαστούν στην αντιμετώπιση του τραυματία είτε ως μέλη ομάδας διάσωσης είτε ως μεμονωμένοι διασώστες εν αναμονή της ομάδας διάσωσης.

Το TFR—PHTLS for First Responders καλύπτει τον πυρήνα του περιεχομένου του PHTLS για όσους δεν είχαν προγενέστερη κατάρτιση στην Επείγουσα ή την Εξειδικευμένη Προνοσοκομειακή Ιατρική. Οι διαλέξεις και η πρακτική άσκηση στους σταθμούς δεξιοτήτων είναι σχεδιασμένες για το είδος της φροντίδας που οι πρώτοι ανταποκρινόμενοι μπορούν να παρέχουν είτε εν αναμονή της μεταφοράς του τραυματία στον κατά τόπους υγειονομικό σχηματισμό είτε όταν συνδράμουν τους επαγγελματίες των Υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας στη σκηνή του τραύματος. Το Σεμινάριο εστιάζει στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή κακώσεων ή καταστάσεων, στη σωστή ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών καθώς και στους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να συνδράμουν, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη εθελοντικής ομάδας διάσωσης, στο έργο των επαγγελματιών διασωστών.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων διαμορφώνεται σύμφωνα με τον αριθμό των διαθέσιμων πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε αναλογία όχι μικρότερη από έναν [1] εκπαιδευτή ανά [8] οκτώ εκπαιδευόμενους.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού αντικειμένου δεν διοργανώνονται προγράμματα με περισσότερους από [32] τριάντα δύο εκπαιδευόμενους.

Το κόστος ανέρχεται στα [100] εκατό ευρώ. 

Η τιμή αυτή δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε προγράμματος και να μειώνεται ή να αυξάνεται σε συνεργασία με τους συν-διοργανωτές των προγραμμάτων. [Ισχύει 10% έκπτωση για μέλη της ΕΕΕΠΦ].

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για: 

 • Διασώστες/Μέλη πληρωμάτων ασθενοφόρων
 • Μαθητές/Απόφοιτων ΙΕΚ ΕΚΑΒ
 • Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό 
 • Αστυνομικούς /Πυροσβέστες/Λιμενικούς
 • Μέλη ομάδων διάσωσης
 • Μέλη προσωπικού ασφαλείας υπηρεσιών
 • Ευαισθητοποιημένοι πολίτες

Η πρακτική εκπαίδευση διαμορφώνεται σε [8] οκτώ ώρες κατα τη διάρκεια [1] μιας ημέρας. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την επιστημονική συνεργασία της Προνοσοκομειακής Φροντίδας, ως συνεργαζόμενος φορέας [National Coordinating Organization – NCO] της ΝΑΕΜΤ [National Association of Emergency Medical Technicians] στην Ελλάδα.

Ο εκπαιδευόμενος πιστοποιείται από τη ΝΑΕΜΤ για τέσσερα [4] έτη.

 • ​​Αεραγωγός & Αναπνοή
 • Έλεγχος Αιμορραγίας
 • Ακινητοποίηση Τραυματία
 • Επείγων Απεγκλωβισμός
 • Εκτίμηση Τραυματία

Διαλέξεις

 • ​Φροντίδα Τραύματος & Πρόγραμμα TFR: Εισαγωγή & Επισκόπηση
 • Αρχές Εκτίμησης & Αντιμετώπισης Τραυματία
 • Αεραγωγός, Αερισμός & Οξυγόνωση
 • Κυκλοφορία, Αιμορραγία & Shock
 • Τραύμα ΚΝΣ: Κακώσεις Εγκεφάλου/Κακώσεις ΣΣ
 • Χρυσές Αρχές Πρώτης Ανταπόκρισης στο Τραύμα

​Σταθμοί Διαδραστικών Πρακτικών Δεξιοτήτων / (Interactive Skill Stations)

 • ​​Αεραγωγός & Αναπνοή
 • Έλεγχος Αιμορραγίας
 • Ακινητοποίηση Τραυματία
 • Επείγων Απεγκλωβισμός
 • Εκτίμηση Τραυματία