ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ΝΑΕΜΤ PHTLS

PreHospital Trauma Life Support

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαχείρισης τραύματος στο προνοσοκομειακό πεδίο

Το Σεμινάριο PHTLS, πνευματικό τέκνο του ΑΤLS (Advanced Trauma Life Support) και καρπός συνεργασίας της Εθνικής Ένωσης Τεχνικών Επείγουσας Ιατρικής των ΗΠΑ (National Association of Emergency Medical Technicians—NAEMT) και της Επιτροπής Τραύματος του Αμερικανικού Κολεγίου Χειρουργών (American College of Surgeons/Committee on Trauma—ACS/COT), αποτελεί από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι και σήμερα, τη μοναδική καθιερωμένη σε παγκόσμια σχεδόν κλίμακα μέθοδο προνοσοκομειακής αντιμετώπισης του τραυματία.
Το PHTLS, εφοδιάζοντας τους μάχιμους προνοσοκομειακούς διασώστες, αλλά και όλους όσους από οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται στην προνοσοκομειακή διαχείριση του τραύματος, με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα μείωσης της σχετιζόμενης με τραύμα νοσηρότητας και θνητότητας.
Το PHTLS προάγει την κριτική σκέψη, εστιάζοντας σε επιστημονικά τεκμηριωμένες βασικές αρχές και όχι σε προτιμήσεις ή άκαμπτα πρωτόκολλα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος PHTLS τρόπος εφαρμογής κάποιας συγκεκριμένης δεξιότητας, υπάρχουν βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται στις μυριάδες των μοναδικών περιπτώσεων που μπορούν να ανακύψουν κατά την προνοσοκομειακή αντιμετώπιση του τραύματος.
Το PHTLS δεν περιορίζεται στην παροχή θεωρητικής γνώσης, επικεντρώνεται κυρίως στην πρακτική. Σταθμοί εκμάθησης πρακτικών δεξιοτήτων και εικονικά σενάρια με υποδυόμενους τραυματίες δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν αντιμέτωποι με τη ζοφερή πραγματικότητα του προνοσοκομειακού περιβάλλοντος και να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της επί τόπου υποστήριξης της ζωής του τραυματία.
Η μάθηση είναι αλλαγή συμπεριφοράς και αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του PHTLS. To PHTLS δεν είναι Σεμινάριο άσκοπων θεωρητικών αναζητήσεων, είναι εργαλείο ζωής που στοχεύει, μέσα από την εκπαίδευση των μαθητών, στη βελτίωση της προνοσοκομειακής περίθαλψης του τραυματία και στη μείωση των θανάτων από τραύμα.
Το PHTLS έχει ήδη εξαπλωθεί σε ΙΟ8 χώρες, ενώ σε πολλές από αυτές αποτελεί και προαπαιτούμενο για τους επαγγελματίες των Υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων διαμορφώνεται σύμφωνα με τον αριθμό των διαθέσιμων πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε αναλογία όχι μικρότερη από έναν [1] εκπαιδευτή ανά [8] οκτώ εκπαιδευόμενους.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού αντικειμένου δεν διοργανώνονται προγράμματα με περισσότερους από [32] τριάντα δύο εκπαιδευόμενους.

Το κόστος διαμορφώνεται σε [300] τρακόσια ευρώ, επιπλέον του ΦΠΑ [οι υγειονομικοί απαλλάσσονται του ΦΠΑ]. 

Η τιμή αυτή δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε προγράμματος και να μειώνεται ή να αυξάνεται σε συνεργασία με τους συν-διοργανωτές των προγραμμάτων. [Ισχύει 10% έκπτωση για μέλη της ΕΕΕΠΦ].

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για: 

 • Διασώστες/Μέλη πληρωμάτων ασθενοφόρων
 • Μαθητές/Απόφοιτων ΙΕΚ ΕΚΑΒ
 • Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό 
 • Αστυνομικούς /Πυροσβέστες/Λιμενικούς
 • Μέλη ομάδων διάσωσης
 • Μέλη προσωπικού ασφαλείας υπηρεσιών
 • Ευαισθητοποιημένοι πολίτες

Η πρακτική εκπαίδευση διαμορφώνεται σε [12] δώδεκα ώρες κατα τη διάρκεια [2] δυο ημερών. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την επιστημονική συνεργασία της Προνοσοκομειακής Φροντίδας, ως συνεργαζόμενος φορέας [National Coordinating Organization – NCO] της ΝΑΕΜΤ [National Association of Emergency Medical Technicians] στην Ελλάδα.

Ο εκπαιδευόμενος πιστοποιείται από τη ΝΑΕΜΤ για τέσσερα [4] έτη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Χειρισμοί διάνοιξης αεραγωγού
 • Jaw Thrust
 • Chin Lift
 • Βοηθήματα αεραγωγού
 • Στοματοφαρυγγικός Αεραγωγός
 • Ρινοφαρυγγικός Αεραγωγός
 • Αερισμός με AMBU (Bag—Mask Ventilation)
 • Λαρυγγική μάσκα (LMA)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ενδοτραχειακή διασωλήνωση
 • Κρικοθυρεοειδοτομή
 • Αποσυμπίεση πνευμοθώρακα υπό τάση με βελόνη

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ

 • Άμεση πίεσηΙΕλαστική επίδεση
 • Ίσχαιμη περίδεση (Tourniquet)
 • Αυτοσχέδιο Tourniquet
 • CAT (Combat Application Tourniquet)
 • SOFTT (SOF Tactical Tourniquet)
 • PackingΙ Αιμοστατικοί παράγοντες
 • Ενδοοστική έγχυση

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

 • Χειροκίνητη σταθεροποίηση & ευθυγράμμιση ΣΣ
 • Γύρισμα από πρηνή σε ύπτια θέση
 • Αφαίρεση κράνους
 • Αυχενικός κηδεμόνας
 • Τεχνική Log Roll
 • Σανίδα
 • Διαιρούμενο φορείο
 • Στρώμα κενού

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διαλέξεις

 • ​Φροντίδα Τραύματος Πρόγραμμα PHTLS: Εισαγωγή Επισκόπηση
 • Φυσιολογία της Ζωής του Θανάτου
 • Εκτίμηση Σκηνής Πρωτοβάθμια Εκτίμηση
 • Αεραγωγός
 • Αναπνοή, Αερισμός Οξυγόνωση
 • Κυκλοφορία, Αιμορραγία Shock
 • Τραύμα ΚΝΣ: Κακώσεις Εγκεφάλου/Κακώσεις ΣΣ
 • Δευτεροβάθμια Εκτίμηση
 • Ειδικές Καταστάσεις
 • Σύνοψη/Ανακεφαλαίωση

​Σταθμοί Πρακτικών Δεξιοτήτων (Skill Stations) 

Σενάρια Προσομοίωσης Αντιμετώπισης Τραυματία (Patient Simulations)

Τα σενάρια προσομοίωσης, σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι όσο το δυνατό περισσότερο ρεαλιστικά με τη συμμετοχή μοντέλων που υποδύονται τραυματίες με διαφορετικές σε κάθε σενάριο κακώσεις, τοποθετούν τους μαθητές σε συνθήκες όπου καλούνται να αντιδράσουν, να σκεφτούν, να σχεδιάσουν και να δράσουν όπως ακριβώς στην περίπτωση ενός πραγματικού συμβάντος αντιμετώπισης τραυματία στο προνοσοκομειακό περιβάλλον. Τα σενάρια επιτρέπουν στους μαθητές να εφαρμόσουν δεξιότητες τόσο εκτίμησης όσο και αντιμετώπισης.

Ο ρόλος του μαθητή

Επίδειξη της τεχνικής της εκτίμησης του τραυματία στο πλαίσιο του δεδομένου σεναρίου προσομοίωσης

Καθορισμός της κατάστασης του τραυματία στη βάση των ευρημάτων της εκτίμησης (Κρίσιμος/Μη κρίσιμος)

Αναγνώριση και επίδειξη, όταν είναι δυνατό, των ενδεικνυόμενων θεραπευτικών παρεμβάσεων συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων για τη μεταφορά του τραυματία

Παροχή σύντομης συμπερασματικής προφορικής αναφοράς των ευρημάτων της εκτίμησης και της αντιμετώπισης του τραυματία

Τελική Αξιολόγηση

​Η γνωστική επάρκεια των εκπαιδευομένων αξιολογείται μέσω γραπτής δοκιμασίας ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Οι πρακτικές δεξιότητες αξιολογούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου. Επίσης, στο τέλος του Σεμιναρίου, πραγματοποιείται αξιολόγηση με τη μορφή δοκιμασίας προσομοίωσης προνοσοκομειακής αντιμετώπισης τραυματία. Οι εκπαιδευόμενοι που επιτυγχάνουν το απαιτούμενο επίπεδο λαμβάνουν Πιστοποιητικό διεθνούς ισχύος που τους χαρακτηρίζει ως εκπαιδευμένους ανανήπτες του PHTLS.