ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ERC ILS

Immediate Life Support

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Άμεσης Υποστήριξης της Ζωής

Το σεμινάριο Άμεσης Υποστήριξης της Ζωής (ILS) παρέχει στους επαγγελματίες υγείας, τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με καρδιοαναπνευστική ανακοπή για σύντομο χρονικό διάστημα, πριν από την άφιξη της ομάδας αναζωογόνησης ή μιας πιο έμπειρης βοήθειας.

Επίσης, προετοιμάζει τους επαγγελματίες υγείας, να αποτελούν μέλη της ομάδας αναζωογόνησης.

Πολλές καρδιακές ανακοπές μπορούν να προληφθούν.

Το ILS διδάσκει την αναγνώριση και τη θεραπεία του ασθενούς που επιδεινώνεται με τη χρήση της προσέγγισης του ABCDE (Αεραγωγός, Αναπνοή, Κυκλοφορία, Νευρολογική αξιολόγηση και έκθεση). 

Οι γνώσεις και δεξιότητες ILS υποβοηθούν αυτούς που βρίσκονται πρώτοι στο συμβάν, ώστε να αναγνωρίσουν και να αρχίσουν τη θεραπεία σε ασθενείς με κίνδυνο επιδείνωσης και καρδιακή ανακοπή.

Αν συμβεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή, οι δεξιότητες που διδάσκονται είναι αυτές που είναι πιο πιθανό να επαναφέρουν στη ζωή τον ασθενή.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων διαμορφώνεται σύμφωνα με τον αριθμό των διαθέσιμων πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε αναλογία όχι μικρότερη από έναν [1] εκπαιδευτή ανά [8] οκτώ εκπαιδευόμενους.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού αντικειμένου δεν διοργανώνονται προγράμματα με περισσότερους από [32] τριάντα δύο εκπαιδευόμενους.

Το κόστος διαμορφώνεται σε [80] ευρώ επιπλέον του ΦΠΑ [οι υγειονομικοί απαλλάσσονται του ΦΠΑ]. Η τιμή αυτή δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε προγράμματος και να μειώνεται ή να αυξάνεται σε συνεργασία με τους συν-διοργανωτές των προγραμμάτων. [Ισχύει 10% έκπτωση για μέλη της ΕΕΕΠΦ].

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υγειονομικούς που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καρδιακή ανακοπή ως μέλη ομάδας αναζωογόνησης σε προνοσοκομειακό ή ενδονοσοκομειακό περιβάλλον. [Δεκτοί γίνονται και εκπαιδευόμενοι με διαφορετική ιδιότητα, με προφανές όφελος από την εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο αποφασίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης του κάθε σεμιναρίου].

ERC Course System [COSY]

Ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να αφιερώσει [10] δέκα ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η επιτυχημένη παρακολούθηση της οποίας, είναι προαπαιτούμενο για την συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό μέρος.

Η πρακτική εκπαίδευση διαμορφώνεται στις [8] οκτώ ώρες.

Ο φορέας πιστοποίησης είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης – European Resuscitation Council [ERC]

Για να παραμείνει το πιστοποιητικό του εκπαιδευόμενου «ενεργό », το ERC θα του ζητήσει να διεκπεραιώσει συγκεκριμένες δραστηριότητες επαναπιστοποίησης σε τακτά χρονικά διαστήματα ή να συμμετέχει εκ νέου σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα μέσα σε ένα διάστημα [3] ετών.

 • Μη τεχνικές δεξιότητες και ποιότητα στην αναζωογόνηση
 • Αναγνώριση του επιδεινούμενου ασθενούς και πρόληψη της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής
 • Ενδονοσοκομειακή αναζωογόνηση
 • Αλγόριθμος εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής
 • Διαχείριση αεραγωγού και αερισμού
 • Ρυθμοί καρδιακής ανακοπής – Παρακολούθηση και αναγνώριση
 • Απινίδωση
 • Φροντίδα μετά την αναζωογόνηση

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ERC, γεγονός που διασφαλίζει την ομοιομορφία του περιεχομένου ανεξαρτήτως του Κέντρου διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

  • Παρουσίαση πληροφοριών μέσω ομιλιών με την βοήθεια προβολής διαφανειών
  • Επίδειξη δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτές
  • Συζήτηση σε μικρές ομάδες εκπαιδευομένων [Learning conversations]
  • Πρακτική εξάσκηση σε εκπαιδευτικά ανδρείκελα και απινιδωτές σε μικρές ομάδες εκπαιδευομένων [workshops]
  • Προσομοίωση αντιμετώπισης περιστατικών καρδιακής ανακοπής από μικρές ομάδες εκπαιδευομένων [Cardiac Arrest Simulation Teaching—CASTeach]