ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ERC BIC

Basic Instructor Course

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης εκπαιδευτών βασικών προγραμμάτων του ERC

Προκειμένου να εκπαιδευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ανανήπτες στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής [BLS] στην Ευρώπη, το ERC έχει διαμορφώσει ένα Σεμινάριο για να διδάσκει στους υποψήφιους εκπαιδευτές πώς να διδάσκουν τις τεχνικές της ΚΑΡΠΑ σε ευρύ φάσμα ανθρώπων. 

Οι εκπαιδευόμενοι των Σεμιναρίων BLS που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν άλλους στην Βασική Υποστήριξη της Ζωής έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα BIC και να ακολουθήσουν την πορεία εξέλιξης του εκπαιδευτή, αποκτώντας την πιστοποίηση του εκπαιδευτή του ERC.

Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν με επιτυχία το Σεμινάριο BIC χαρακτηρίζονται ως δόκιμοι εκπαιδευτές [Instructor Candidates—IC] και λαμβάνουν Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του BIC [ERC BLS Basic Instructor Certificate], αναβαθμίζονται δε σε εκπαιδευτές [Full Instructors] μετά τη συμμετοχή τους ως διδάσκοντες σε [2] δυο Βασικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα [BLS ή PBLS] μέσα σε μια περίοδο [3] τριών ετών.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων διαμορφώνεται σύμφωνα με τον αριθμό των διαθέσιμων πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε αναλογία όχι μικρότερη από έναν [1] εκπαιδευτή ανά [8] οκτώ εκπαιδευόμενους.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού αντικειμένου δεν διοργανώνονται προγράμματα με περισσότερους από [32] τριάντα δύο εκπαιδευόμενους.

Το κόστος ανέρχεται στα [50] ευρώ. Η τιμή αυτή δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε προγράμματος και να μειώνεται ή να αυξάνεται σε συνεργασία με τους συν-διοργανωτές των προγραμμάτων. [Ισχύει 10% έκπτωση για μέλη της ΕΕΕΠΦ].

Στο Σεμινάριο BIC μπορούν να συμμετέχουν απλοί πολίτες ή επαγγελματίες υγείας που κατέχουν Πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής σε Σεμινάριο Βασικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος [BLS ή PBLS]  και επιθυμούν να εκπαιδεύσουν άλλους στην Βασική Υποστήριξη της Ζώης. 

ERC Course System [COSY]

Ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να αφιερώσει [6] έξι ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η επιτυχημένη παρακολούθηση της οποίας, είναι προαπαιτούμενο για την συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό μέρος.

Το Σεμινάριο διαρκεί [8] ώρες και αποτελείται από διαδραστικές διαλέξεις και επιδείξεις των δεξιοτήτων που απαιτείται να κατέχει ένας άρτια εκπαιδευμένος εκπαιδευτής των βασικών προγραμμάτων [BLS και PBLS]. 

European Resuscitation Council [ERC]

Για την διατήρηση της πιστοποίηση απαιτείται συμμετοχή ως εκπαιδευτής σε τουλάχιστον [2] δυο Σεμινάρια ανά [3] τρία έτη και επαναξιολόγιση απο κάποιον διευθυντή προγράμματος BIC κάθε έξι χρόνια. 

Τεχνικές διδασκαλίας της Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS) 

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ERC, γεγονός που διασφαλίζει την ομοιομορφία του περιεχομένου ανεξαρτήτως του Κέντρου διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

    • Παρουσίαση πληροφοριών μέσω ομιλιών με την βοήθεια προβολής διαφανειών
    • Επίδειξη δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτές
    • Συζήτηση σε μικρές ομάδες εκπαιδευομένων [Learning conversations]
    • Πρακτική εξάσκηση σε τεχνικές διδασκαλίας 
    • Προσομοίωση εκπαιδευτικής διαδικασίας από μικρές ομάδες εκπαιδευομένων