ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ERC BLS

Basic Life Support

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Βασική Υποστήριξη της Ζωής με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

Σκοπός του σεμιναρίου BLS είναι να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες για την αναγνώριση [ή αν είναι εφικτό την αποτροπή] της καρδιακής ανακοπής και να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να παρέχει την βασική υποστήριξη της ζωής όταν απαιτείται.

Η βασική υποστήριξη της ζωής είναι ο συνδυασμός θωρακικών συμπιέσεων και εμφυσήσεων [ο οποίος ονομάζεται καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ΚΑΡΠΑ] με τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή [AEΑ].

Ο αριθμός των συμμετεχόντων διαμορφώνεται σύμφωνα με τον αριθμό των διαθέσιμων πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε αναλογία όχι μικρότερη από έναν [1] εκπαιδευτή ανά [8] οκτώ εκπαιδευόμενους.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού αντικειμένου δεν διοργανώνονται προγράμματα με περισσότερους από [32] τριάντα δύο εκπαιδευόμενους.

Το κόστος διαμορφώνεται σε [30] ευρώ επιπλέον του ΦΠΑ [οι υγειονομικοί απαλλάσσονται του ΦΠΑ]. Η τιμή αυτή δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε προγράμματος και να μειώνεται ή να αυξάνεται σε συνεργασία με τους συν-διοργανωτές των προγραμμάτων. [Ισχύει 10% έκπτωση για μέλη της ΕΕΕΠΦ]

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα BLS απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους με ηλικία πάνω από τα [12] έτη. Οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να είναι υγειονομικοί όπως:
 • Ιατροί
 • Νοσηλευτές
 • διασώστες
αλλά και μη υγειονομικοί που έχουν αυξημένες πιθανότητες να παραβρεθούν σε μια εξω-νοσοκομειακή ανακοπή όπως:
 • εθελοντές
 • γυμναστές
 • φροντιστές
 • δάσκαλοι
Τέλος το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλους τους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν και να πιστοποιηθούν στην ΚΑΡΠΑ και στην χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή και να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια ανακοπή στο οικείο τους περιβάλλον ή στην ευρύτερη κοινότητα τους.

ERC Course System [COSY]

Ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να αφιερώσει [2] δύο έως [3] τρεις ώρες.

Η πρακτική εκπαίδευση διαμορφώνεται στις [5] πέντε ώρες .

Ο φορέας πιστοποίησης είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης – European Resuscitation Council [ERC]

Για να παραμείνει το πιστοποιητικό του εκπαιδευόμενου «ενεργό », το ERC θα του ζητήσει να διεκπεραιώσει συγκεκριμένες δραστηριότητες επαναπιστοποίησης σε τακτά χρονικά διαστήματα ή να συμμετέχει εκ νέου σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα μέσα σε ένα διάστημα [2] ετών.

 • Αναγνώριση καρδιακής ανακοπής
 • Βασική Υποστήριξη της Ζωής μέσω παροχής θωρακικών συμπιέσεων και εμφυσήσεων διάσωσης
 • Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
 • Τοποθέτηση θύματος σε θέση ασφάλειας
 • Αντιμετώπιση Πνιγμονής – Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα
 • Παρουσίαση πληροφοριών μέσω ομιλίας με την βοήθεια προβολής διαφανειών
 • Επίδειξη δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτές
 • Συζήτηση σε μικρές ομάδες εκπαιδευομένων
 • Πρακτική εξάσκηση σε εκπαιδευτικά ανδρείκελα και αυτομάτους εξωτερικούς απινιδωτές σε μικρές ομάδες εκπαιδευομένων