ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ERC ALS

Advanced Life Support

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής

Το Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής [Advanced Life Support—ALS] έχει διαμορφωθεί από το ERC με βάση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση. 

Αποτελεί τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο που διδάσκει επιστημονικά τεκμηριωμένες Κατευθυντήριες Οδηγίες και δεξιότητες αναζωογόνησης σε επαγγελματίες υγείας. 

Το Σεμινάριο παρέχει μία τυποποιημένη προσέγγιση για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση των ενηλίκων. 

Στοχεύει στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην αναγνώριση των αιτιών της καρδιακής ανακοπής, στην αναγνώριση των ασθενών που βρίσκονται σε κίνδυνο επιδείνωσης, καθώς και στη διαχείριση τόσο της καρδιακής ανακοπής όσο και των προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περί την ανακοπή περίοδο, εντός μίας ώρας ή και περισσότερο μετά την αρχική αναζωογόνηση ενός θύματος καρδιακής ανακοπής.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων διαμορφώνεται σύμφωνα με τον αριθμό των διαθέσιμων πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε αναλογία όχι μικρότερη από έναν [1] εκπαιδευτή ανά [6] έξι εκπαιδευόμενους.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού αντικειμένου δεν διοργανώνονται προγράμματα με περισσότερους από [32] τριάντα δύο εκπαιδευόμενους.

Το κόστος ανέρχεται στα [250] διακόσια πενήντα ευρώ. 

Η τιμή αυτή δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε προγράμματος και να μειώνεται ή να αυξάνεται σε συνεργασία με τους συν-διοργανωτές των προγραμμάτων. [Ισχύει 10% έκπτωση για μέλη της ΕΕΕΠΦ].

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υγειονομικούς που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καρδιακή ανακοπή ως μέλη ομάδας αναζωογόνησης σε προνοσοκομειακό ή ενδονοσοκομειακό περιβάλλον. [Δεκτοί γίνονται και εκπαιδευόμενοι με διαφορετική ιδιότητα, με προφανές όφελος από την εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο αποφασίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης του κάθε σεμιναρίου].

Το πρόγραμμα είναι απαραίτητο σε επαγγελματίες όπως: 
 • Ιατροί, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι αναμένεται να εφαρμόσουν ALS ενδονοσοκομειακά ή εξωνοσοκομειακά
 • Ιατροί, νοσηλευτές και διασώστες, οι οποίοι εργάζονται σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείων ή σε Υπηρεσίες Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
 • Όλοι όσοι αντιμετωπίζουν συχνά καρδιακές ανακοπές ή ενδέχεται να ηγηθούν Ομάδας Αναζωογόνησης
 • Όλοι όσοι αποτελούν συχνά μέλη ομάδας αναζωογόνησης ή εργάζονται σε Υπηρεσίες Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
 • Έμπειροι διασώστες και εξειδικευμένοι τεχνικοί των Νοσοκομείων

ERC Course System [COSY]

Ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να αφιερώσει [12] δώδεκα ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η επιτυχημένη παρακολούθηση της οποίας, είναι προαπαιτούμενο για την συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό μέρος.

Η πρακτική εκπαίδευση διαμορφώνεται στις [16] δέκα έξι ώρες μέσα σε διέστημα [2] δυο ημερών. 

Ο φορέας πιστοποίησης είναι το European Resuscitation Council [ERC]. 

Για να παραμείνει το πιστοποιητικό του εκπαιδευόμενου «ενεργό », το ERC θα του ζητήσει να διεκπεραιώσει συγκεκριμένες δραστηριότητες επαναπιστοποίησης σε τακτά χρονικά διαστήματα ή να συμμετέχει εκ νέου σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα μέσα σε ένα διάστημα [3] ετών.

 • Αναγνώριση και αντιμετώπιση του επιδεινούμενου ασθενούς με τη χρήση της δομημένης κατά ABCDE προσέγγισης
 • Εφαρμογή τυποποιημένης ΚΑΡΠΑ σε ενήλικες
 • Διαχείριση καρδιακής ανακοπής στο πλαίσιο διεπιστημονικής Ομάδας Αναζωογόνησης
 • Χρήση μη τεχνικών δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της ισχυρής ηγεσίας της Ομάδας Αναζωογόνησης και της αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας των μελών της

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ERC, γεγονός που διασφαλίζει την ομοιομορφία του περιεχομένου ανεξαρτήτως του Κέντρου διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

  • Παρουσίαση πληροφοριών μέσω ομιλιών με την βοήθεια προβολής διαφανειών
  • Επίδειξη δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτές
  • Συζήτηση σε μικρές ομάδες εκπαιδευομένων [Learning conversations]
  • Πρακτική εξάσκηση σε εκπαιδευτικά ανδρείκελα και απινιδωτές σε μικρές ομάδες εκπαιδευομένων [workshops]
  • Προσομοίωση αντιμετώπισης περιστατικών καρδιακής ανακοπής από μικρές ομάδες εκπαιδευομένων [Cardiac Arrest Simulation Teaching—CASTeach]

Η γνωστική επάρκεια των εκπαιδευομένων αξιολογείται μέσω γραπτής δοκιμασίας ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. 

Οι πρακτικές δεξιότητες στη διαχείριση του αεραγωγού και την αρχική προσέγγιση ενός ασθενούς που έχει καταρρεύσει, συμπεριλαμβανομένης της βασικής υποστήριξης της ζωής και της απινίδωσης, αξιολογούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου. 

Επίσης, στο τέλος του Σεμιναρίου, πραγματοποιείται αξιολόγηση με τη μορφή δοκιμασίας προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής (CASTest). 

Οι εκπαιδευόμενοι που επιτυγχάνουν το απαιτούμενο επίπεδο λαμβάνουν Πιστοποιητικό που τους χαρακτηρίζει ως εκπαιδευμένους ανανήπτες της ALS (ERC ALS Provider Certificate).