ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ETS SIC

Senior Instructor Course

Σεμινάριο Επικεφαλής Εκπαιδευτών των προγραμμάτων που κάνουν χρήση του Emergo Train System® [ETS]

Το Senior Instructor Course [SIC] καθιστά έναν επιτυχόντα αυτόνομο επικεφαλής εκπαιδευτή [SI] ο οποίος με την εκπαιδευτική ομάδα του μπορεί να προμηθεύεται υλικό του Emergo Train System [ETS] και να διεξάγει Workshops σε όλο τον κόσμο υπό την επίβλεψη των κατά τόπους Εθνικών Κέντρων ή του Σουηδικού Κέντρου εφόσον δεν υπάρχει Εθνικός Φορέας.

Ο υποψήφιος Senior Instructor [SI] θα εκπαιδευτεί μέσω του προγράμματος στις αρχές σχεδιασμού ασκήσεων και στην αποτελεσματική καθοδήγηση της εκπαιδευτικής ομάδας στη χρήση του ETS.

Δώδεκα [12] εκπαιδευόμενοι στο eLearning και οκτώ [8] στο πρακτικό μέρος.

Οι εκπαιδευόμενοι είναι δυνατόν να ολοκληρώσουν το εξ αποστάσεως πρόγραμμα [iWoC], χωρίς την συμμετοχή τους στο αντίστοιχο κλινικό μέρος [SIC]. Σε αυτή τη περίπτωση, τους δίνεται  η δυνατότητα συμμετοχής, κατά προτεραιότητα, σε κάποιο αντίστοιχο μελλοντικό πρόγραμμα για τα επόμενα δυο [2] έτη.

Το κόστος διαμορφώνεται σε ογδόντα [80] ευρώ για την παρακολούθηση του eLearning [iWoC] και εκατόν είκοσι [120] ευρώ για το πρακτικό μέρος [SIC]. Για τη συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό μέρος απαιτείται η ολοκλήρωση του eLearning. [10% έκπτωση σε μέλη της ΕΕΕΠΦ]

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εκπαιδευτές επιθυμούν να οργανώσουν τη δική τους Εκπαιδευτική Ομάδα και να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχεδιασμού και εφαρμογής Workshops [WoC] ως επιτελικά στελέχη του Emergogreece.

Ως Senior Instructors [SI] μπορούν να πιστοποιηθούν και μη κλινικοί επαγγελματίες οι οποίοι έχουν εκτεταμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση υγειονομικών καταστροφών και έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον σε δυο [2] WoC με την ιδιότητα του Basic Instructor [BI].

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν προταθεί από κάποιον Senior Instructor για την απόδοση και τον επαγγελματισμό τους κατά τη διάρκεια κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Τα μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας του Emergogreece αριθμούν ήδη 18 πιστοποιημένους SI μεταξύ των οποίων:

 • Αστυνομικοί
 • Πυροσβέστες
 • Διασώστες
 • Νοσηλευτές
 • Γιατροί
 • Επιτελικά στελέχη Φορέων & Οργανισμών

HSEPC Learning Management Platform [LMP]

Δυο [2] εβδομάδες / Δεκαοκτώ [18] εκπαιδευτικές ώρες σε σύνολο.

Τρεις [3] ημέρες  / Είκοσι [20] εκπαιδευτικές ώρες σε σύνολο.

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ] και το Σουηδικό Εποπτεύον Εκπαιδευτικό Κέντρο ETS [Emergo Train System].

Η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι απαραίτητη σε όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει κάποιο Educator Course [EdC] στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Ο επιτυχών διατηρεί την ιδιότητα εσαεί.

 

Το Senior Instructor Course [SIC] είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο προσφέρει σε Basic Instructors τις δεξιότητες και την γνώση ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί επικεφαλής εκπαιδευτές [SI].

Οι υποψήφιοι SI διδάσκονται τεχνικές σχεδιασμού ασκήσεων προσομοίωσης Υγειονομικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ].

Επίσης διδάσκονται δεξιότητες εποπτείας και καθοδήγησης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων κατά τη διεξαγωγή WoC.

Πρώτο μέρος: Δυο [2] εβδομάδες / Δεκαοκτώ [18] ώρες θεωρητικής γνώσης μέσω του Emergogreece eLearning Course [iWoC] και επιπλέον εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές ενότητες SIC.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Διαχείρισης Υγειονομικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ]
 • Περιγραφή του δόγματος CSCAT3
 • Διοίκηση
 • Επικοινωνία
 • Ασφάλεια
 • Διαλογή
 • Αντιμετώπιση και Εκκένωση
 • Διαχείρισης Υγειονομικών Καταστροφών και ΜΥΣ ενδονοσοκομειακά
 • Ιστορική αναδρομή του Emergo Train System [ETS]
 • Το ETS ως παιδαγωγικό εργαλείο
 • Προνοσοκομειακή χρήση του ETS
 • Ενδονοσοκομειακή χρήση του ETS
 • Χρήση του ETS σε στρατηγικό επίπεδο διαχείρισης
 • Δεξιότητες αποτελεσματικής εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας
 • Διαχείριση συμπεριφορών κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Δομή και λειτουργικότητα της Πλατφόρμας Διαχείρισης Εκπαίδευσης της ΕΕΕΠΦ [LMP]
 • Δεξιότητες αποτελεσματικής εκπαίδευσης εκπαιδευτών επαγγελματιών υγείας
 • Αρχές εποπτείας και καθοδήγησης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων κατά τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω της Πλατφόρμας Διαχείρισης Εκπαίδευσης της ΕΕΕΠΦ [LMP]

Δεύτερο μέρος: Τρείς [3] ημέρες / Είκοσι [20] ώρες πρακτικής εκπαίδευσης μέσω του Basic Instructor Course [BIC] και συμμετοχής σε WoC ως δυνητικός SI.

1η ημέρα: Τέσσερεις [4] ώρες. Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Παιδαγωγικό υπόβαθρο του Emergo Train System [ETS]
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός επιτυχημένου WoC
 • Πολιτικές και κανόνες στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Emergogreece
 • Προετοιμασία και δοκιμαστική διεξαγωγή μιας μικρής άσκησης από του δυνητικούς SI
 • Διαδικασία εκπαιδευτικής αποενημέρωσης μετά από WoC

2η ημέρα: Οκτώ [8] ώρες.

 • Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην 1η ημέρα ενός WoC δίπλα σε πεπειραμένους SI και υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός Educator

3η ημέρα: Οκτώ [8] ώρες.

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην 2η ημέρα ενός WoC δίπλα σε πεπειραμένους SI και υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός Educator