ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ETS iWoC

internet Workshop Course

Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα Διαχείρισης Υγειονομικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ] με τη χρήση του Emergo Train System® [ETS]

Το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα Emergogreece eLearning [iWoC] είναι το απαραίτητο εισαγωγικό μέρος για όλα τα σεμινάρια που κάνουν χρήση του εργαλείου ETS.

Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θα λάβει τη θεωρητική εκπαίδευση που χρειάζεται για την ομαλή συμμετοχή του στο κλινικό μέρος των συνδυαζόμενων σεμιναρίων.

Στις δυο [2] εβδομάδες που έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευόμενος για την ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε χρόνο και τόπο της επιλογής του, θα μάθει τις αρχές Διαχείρισης Υγειονομιών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ].

Επιπρόσθετα θα γνωρίσει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του πιο διαδεδομένου και αναγνωρισμένου δόγματος αντιμετώπισης τέτοιων συμβάντων, του Major Incident Medical Management and Support [MIMMS®].

Τέλος, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με το εκπαιδευτικό εργαλείο Emergo Train System [ETS] και τις ιδιαιτερότητες της παιδαγωγικής διαδικασίας που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση μεγάλων και ρεαλιστικών ασκήσεων.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι προαπαιτούμενο για την συμμετοχή στο κλινικό μέρος του συνδυαζόμενου σεμιναρίου.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων διαμορφώνεται σύμφωνα με το κλινικό μέρος με το οποίο συνδυάζεται το πρόγραμμα.

Οι εκπαιδευόμενοι είναι δυνατόν να ολοκληρώσουν το εξ αποστάσεως πρόγραμμα [iWoC] χωρίς την συμμετοχή τους στο αντίστοιχο κλινικό μέρος. Σε αυτή τη περίπτωση, τους δίνεται  η δυνατότητα συμμετοχής, κατά προτεραιότητα, σε κάποιο αντίστοιχο μελλοντικό πρόγραμμα για τα επόμενα δυο [2] έτη.

Το κόστος διαμορφώνεται σύμφωνα με το κλινικό μέρος το οποίο συνδυάζεται το πρόγραμμα. Αν επιλέξει κάποιος να παρακολουθήσει το εξ αποστάσεως πρόγραμμα [iWoC] χωρίς την συμμετοχή τους στο αντίστοιχο κλινικό μέρος, το κόστος ανέρχεται στα 60 ευρώ. [10% έκπτωση σε μέλη της ΕΕΕΠΦ].

Οι ιδιότητες των συμμετεχόντων καθορίζονται από τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς κάθε κλινικού συνδυαζόμενου προγράμματος.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί και προαπαιτούμενα για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτόνομα το εξ αποστάσεως πρόγραμμα. Οποιασδήποτε έχει ενδιαφέρον για την διαχείριση Υγειονομικών Καταστροφών και ΜΥΣ, μπορεί να συμμετέχει.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους πρόκειται να εμπλακούν στην αντιμετώπιση Υγειονομικών Καταστροφών και ΜΥΣ σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

 • Εθελοντές
 • Αστυνομικοί
 • Πυροσβέστες
 • Διασώστες
 • Νοσηλευτές
 • Γιατροί
 • Επιτελικά στελέχη Φορέων & Οργανισμών

HSEPC Learning Management Platform [LMP]

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δυο [2] εβδομάδες. Οι απαραίτητες εκπαιδευτικές ώρες για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του σεμιναρίου, διαμορφώνονται σύμφωνα με το συνδυαζόμενο κλινικό μέρος.

Η διάρκεια διαμορφώνεται σύμφωνα με το συνδυαζόμενο κλινικό μέρος. Οι εκπαιδευόμενοι είναι δυνατόν να ολοκληρώσουν το εξ αποστάσεως πρόγραμμα [iWoC] χωρίς την συμμετοχή τους στο αντίστοιχο κλινικό μέρος. Σε αυτή τη περίπτωση δεν υπάρχει πρακτική εκπαίδευση.

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ].

Η διάρκεια πιστοποίησης είναι τα [2] δυο έτη.

Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ο συμμετέχοντας θα λάβει τη θεωρητική γνώση που απαιτείται για την ομαλή του συμμετοχή στο κλινικό μέρος του εκάστοτε συνδυαζόμενου σεμιναρίου.

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από [5] πέντε Ενότητες.

 1. Learning Management Platform και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα iWoC
 2. Διαχείριση Υγειονομικών Καταστροφών
 3. Major Incident Medical Management and Support [MIMMS]
 4. Προνοσοκομειακή εφαρμογή του δόγματος MIMMS
 5. Ενδονοσοκομειακή εφαρμογή του δόγματος MIMMS

Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης τις οποίες πρέπει να απαντήσει ο συμμετέχοντας επιτυγχάνοντας ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 75% ώστε να θεωρηθεί η ενότητα ολοκληρωμένη.

Στις ενότητες υπάρχουν δραστηριότητες που δεν συμμετέχουν στην τελική βαθμολογία του συμμετέχοντα αλλά θα πρέπει και σ’ αυτές ο εκπαιδευόμενος να επιτύχει 75% της βαθμολογίας με επαναλαμβανόμενες προσπάθειες [χωρίς περιορισμό].

Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης όπου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να αξιολογήσει με εποικοδομητικό πνεύμα το περιεχόμενο και τη διάρθρωση των πληροφοριών. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ανατροφοδότησης είναι υποχρεωτική για να θεωρηθεί η ενότητα ολοκληρωμένη.

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος ο συμμετέχοντας θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% του συνόλου των θεμάτων κάθε ενότητας.

Σε περίπτωση αποτυχίας δίδεται η δυνατότητα της συμμετοχής εκ νέου σε μελλοντικό πρόγραμμα iWoC στη διάρκεια [1] ενός έτους χωρίς κόστος.

Για τη συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό κλινικό μέρος WoC απαιτείται η επιτυχημένη ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος iWoC.