ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ΔΙΕΘΝΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΕΕΠΦ

Εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.

Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας έχει την τιμή και τη χαρά να συνεργάζεται με μερικούς από τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους διεθνείς οργανισμούς εκπαίδευσης και πιστοποίησης στον κόσμο.

Ο επιστημονικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός ΕΕΕΠΦ είναι ένα από τα 15 πιστοποιημένα Εθνικά Κέντρα Εκπαίδευσης Emergo Train System στον κόσμο και τα προγράμματα της, καθώς και οι εκπαιδευτές της, πιστοποιούνται από το Σουηδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Emergo Train System στο Linköping της Σουηδίας.

Επιπλέον, η ΕΕΕΠΦ είναι ένας από τους κύριους συνεργάτες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης [European Resuscitation Council – ERC] στην Ελλάδα και παρέχει πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια, έχοντας εκπαιδεύσει χιλιάδες πολίτες και υγειονομικούς.

Τέλος ο εκπαιδευτικός οργανισμός είναι Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Αμερικανικού οργανισμού παραϊατρικών διασωστών [National Association of Emergency Medical Technicians – NAEMT]  και σε συνεργασία με το  Εθνικό Κέντρο PHTLS Ελλάδας και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας διεξάγει προγράμματα της NAEMT στη Βόρεια Ελλάδα.

Emergo Train System