Οδηγίες για υποβολή περιλήψεων εργασιών

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν, σε ειδικές συνεδριάσεις, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, σε μια προσπάθεια να δοθεί βήμα στους ανθρώπους του επείγοντος για να αναδείξουν το έργο τους, την εμπειρία τους και τις επιστημονικές και ερευνητικές ανησυχίες τους.

 

Η περίληψη της εργασίας σας πρέπει να σταλεί μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@globalevents.gr με την ένδειξη ‘2o Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας’, μέχρι τις 15.03.2016.

Για να υποβληθεί η εργασία σας στην κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής απαιτείται εγγραφή τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων. Το περιεχόμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις.

 

 

Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

 

Τίτλος

Ο τίτλος θα πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία έντονα γράμματα.

 

Συγγραφείς

Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναγράφονται με τη σειρά που επιθυμείτε να εμφανιστούν, θα πρέπει να αναφέρεται ολόκληρο το επίθετο και το πρώτο γράμμα του ονόματός τους, ενώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.

 

Προέλευση

Θα πρέπει να αναφέρεται το ίδρυμα ή ο φορέας όπου απασχολούνται οι συγγραφείς.

 

Δομή

Η δομή της περίληψης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους, ως:

• Εισαγωγή / Σκοπός

• Υλικό & Μέθοδος

• Αποτελέσματα

• Συμπεράσματα

 

Εικόνες / Πίνακες

Εικόνες και πίνακες θα μπορεί να επισυνάπτονται σε ξεχωριστά αρχεία.

 

Συντμήσεις όρων

Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι θα γραφούν σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο.

 

 

Δεν θα γίνουν δεκτές εργασίες, οι οποίες δεν πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις ή που έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν.

Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στο συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι την 30η Μαρτίου 2016. Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στα τηλέφωνα 2310 247743, 2310 247734.

 

Επισυνάψετε στοιχεία επικοινωνίας σας

(Διεύθυνση / Κινητό τηλέφωνο / Ε-mail).

 

 

 

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας

 

Τ: 2313053188 Ε: eeepf@yahoo.gr

Ημέρες & Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας

Τρίτη & Πέμπτη 16.00—19.30

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Copyright © 2016,  eeepf.gr

Follow us on social media