Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πέμπτη

12.05.2016

 

 

HALL

GRAND PIETRA

 

 

Ελληνο-Κυπριακό

Συμπόσιο Αναζωογόνησης

 

1η Συνεδρία

 

09.00 — 11.00

 

Στρογγυλή Τράπεζα

Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕRC

για την Αναζωογόνηση 2015:

Τι αλλάζει και γιατί?

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Μάριος Γεωργίου

Βαρβάρα Φυντανίδου

 

Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS)

Koens Monsieurs

ΒΕΛΓΙΟ

 

Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής (ALS)

Μάριος Γεωργίου

ΚΥΠΡΟΣ

 

Υποστήριξη της Ζωής στο Παιδί (PLS) &

στο Νεογνό

Ian Maconochie

Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

 

Μετά την Αναζωογόνηση Φροντίδα

Bernd Böttinger

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα

Γεώργιος Γεωργίου

ΚΥΠΡΟΣ

 

Συζήτηση

 

 

11.00 — 11.30

 

Τιμητική Διάλεξη

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Μάριος Ιωαννίδης

 

Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕRC

για την Αναζωογόνηση 2015:

Εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ

Koens Monsieurs

ΒΕΛΓΙΟ

 

 

 

11.30 — 12.00

 

Διάλειμμα καφέ

 

 

 

12.00 — 13.15

 

Στρογγυλή Τράπεζα

Καρδιακή Ανακοπή σε ειδικές καταστάσεις

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Ελένη Κατσίκα

Χαρίσιος Σκούρτης

 

Κατευθυντήριες Οδηγίες ERC

Anatolij Truhlár

ΤΣΕΧΙΑ

 

Περιεγχειρητική Αναζωογόνηση

Bernd Böttinger

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

Αναζωογόνηση σε ακραίες συνθήκες

Βασίλειος Ουραήλογλου

ΕΛΛΑΔΑ

 

Συζήτηση

 

13.15 — 14.45

 

Στρογγυλή Τράπεζα

Σύγχρονες Εξελίξεις στην Αναζωογόνηση

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Γεώργιος Βρετζάκης

Αθανασία Μοδέστου

 

Εναλλακτικές μέθοδοι προώθησης αίματος κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ

Μάριος Γεωργίου

ΚΥΠΡΟΣ

 

Πρόβλεψη της έκβασης με τη βοήθεια του monitoring κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ

Ειρήνη Ολοκτσίδου

ΕΛΛΑΔΑ

 

Η χρήση της υπερηχογραφίας στην καρδιακή ανακοπή

Μάριος Ιωαννίδης

ΚΥΠΡΟΣ

 

Η χρήση του ECMO στην ΚΑΡΠΑ

Βασίλειος Γροσομανίδης

ΕΛΛΑΔΑ

 

Συζήτηση

 

 

14.45 — 15.30

 

Μεσημβρινή Διακοπή

HALL

GRAND PIETRA

 

 

Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα: Παρόν & Μέλλον

 

1η Συνεδρία

 

15.30 — 17.15

 

Στρογγυλή Τράπεζα

Ταξίδι στον κόσμο της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας:

Ματιές σε διεθνή μοντέλα και συστήματα

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Δημήτριος Πύρρος

Αναστάσιος Σφέτσιος

 

EMS στις ΗΠΑ—Παρελθόν, Παρόν & Μέλλον:

Οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση ή περιστρεφόμαστε γύρω από τον εαυτό μας;

Greg Chapman

ΗΠΑ

 

London’s Air Ambulance

Samy Sadek

Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

 

EMS στη Ν. Αφρική:

Το παράδειγμα της NetCare

(Υπηρεσία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας

του Γιοχάνεσμπουργκ)

Neill Visser

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

 

Η ανάπτυξη των Υπηρεσιών Ασθενοφόρων στην Τουρκία

Turhan Sofuoglu

ΤΟΥΡΚΙΑ

 

Η Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα στην Τσεχία

Anatolij Truchár

ΤΣΕΧΙΑ

 

Συζήτηση

 

 

17.15 — 17.45

 

Διάλειμμα καφέ

 

 

17.45 — 19.15

 

Στρογγυλή Τράπεζα

Student Paramedic Training Programme

Εκπαιδεύοντας επαγγελματίες διασώστες:

Το παράδειγμα της Μ. Βρεττανίας

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Κωνσταντίνος Καρακατσανόπουλος

Garry Lennon

 

Περιγραφή του Προγράμματος

Garry Lennon

Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

 

Η οπτική του Προγράμματος από τη σκοπιά του εκπαιδευτή

Paul Wright

Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

 

Η οπτική του Προγράμματος από τη σκοπιά του εκπαιδευόμενου

Victor Torrealba

ΙΣΠΑΝΙΑ Ι Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

 

Πόσο εφικτή είναι η εφαρμογή του Προγράμματος στην ελληνική πραγματικότητα?

Αναστάσιος Σφέτσιος

ΕΛΛΑΔΑ Ι Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

 

Συζήτηση

 

 

19.15 — 20.00

 

Τιμητική Διάλεξη

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Κωνσταντίνος Φορτούνης

 

Κέντρα Τραύματος &

Εκπαίδευση Χειρουργών Τραύματος

στη Ν. Αφρική:

Ένα μοντέλο για το μέλλον

Elias Degiannis

(Ηλίας Ντεγιάννης)

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

 

 

20.00 — 21.30

 

Τελετή Έναρξης

 

Χαιρετισμοί

 

Ιστορικά μνημεία Θεσσαλονίκης

Ηχοδιασκοπική Προβολή

 

Τιμητική Διάλεξη

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Άγγελος Χάνδρος

 

Υγεία και Ιατρική Περίθαλψη

σε συνθήκες κοινωνικής αβεβαιότητας

και σπανιότητας πόρων

Ιωάννης Κυριόπουλος

ΕΛΛΑΔΑ

 

 

21.30

 

Δεξίωση Υποδοχής

 

Porto Palace Hotel

Roof Garden

 

 

Παρασκευή

13.05.2016

 

 

HALL

GRAND PIETRA

 

 

Ελληνο-Κυπριακό Συμπόσιο Αναζωογόνησης

 

2η Συνεδρία

 

 

09.00 — 11.00

 

Στρογγυλή Τράπεζα

Καρδιακή Ανακοπή στο προνοσοκομειακό περιβάλλον:

Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Δημήτριος Βασιλάκος

Σταύρος Χατζημιλτιάδης

 

Σχεδιάζοντας στρατηγικές βελτίωσης

της ΚΑΡΠΑ από τους παρευρισκόμενους μάρτυρες της καρδιακής ανακοπής

Μάριος Γεωργίου

ΚΥΠΡΟΣ

 

Τηλεφωνικά καθοδηγούμενη ΚΑΡΠΑ από τον Συντονιστή της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων

Maaret Castrén

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 

Ιδιαιτερότητες αντιμετώπισης της καρδιακής ανακοπής στο προνοσοκομειακό περιβάλλον

Samy Sadek

Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

 

Μηχανικές συσκευές ΚΑΡΠΑ:

Η εμπειρία της καθημερινής εφαρμογής τους

Garry Lennon

Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

 

Προνοσοκομειακή Καρδιακή Ανακοπή:

Πως μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η επιβίωση?

Freddy Lippert

ΔΑΝΙΑ

 

Συζήτηση

 

 

11.00 — 11.30

 

Τιμητική Διάλεξη

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Ευθύμιος Σοφιανός

 

Πως μπορεί καλύτερα να οργανωθεί η Προνοσοκομειακή Αναζωογόνηση στη σύγχρονη εποχή?

Maaret Castrén

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 

 

 

11.30 — 12.00

 

Διάλειμμα καφέ

 

 

12.00 — 13.15

 

Στρογγυλή Τράπεζα

Εκπαίδευση στην Αναζωογόνηση

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Μάριος Ιωαννίδης

Βαρβάρα Φυντανίδου

 

Κατευθυντήριες Οδηγίες ERC

Carsten Lott

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

Μη τεχνικές δεξιότητες στην Αναζωογόνηση

Θεόδωρος Ξάνθος

ΕΛΛΑΔΑ Ι ΚΥΠΡΟΣ

 

Σεμινάρια ALS:

Τι αλλάζει και γιατί?

Carsten Lott

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

 

13.15 — 14.45

 

Στρογγυλή Τράπεζα

Τα παιδιά σώζουν ζωές

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Αντώνιος Καρούμπης

Κωνσταντίνος Κατσανούλας

 

Πως μπορεί καλύτερα να εκπαιδευτούν τα παιδιά στην Αναζωογόνηση?

Βαρβάρα Φυντανίδου

ΕΛΛΑΔΑ

 

Τα παιδιά είναι οι διασώστες του αύριο

Freddy Lippert

ΔΑΝΙΑ

 

Τα μικρά παιδιά σώζουν ζωές

Bernd Böttinger

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

Συζήτηση

 

 

Mass Training Event

Tα παιδιά σώζουν ζωές

Επίδειξη αναζωογόνησης θύματος καρδιακής ανακοπής από μαθητές σχολικής ηλικίας

Μαζική Εκπαίδευση Μαθητών Σχολικής Ηλικίας στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

 

14.45 — 15.30

 

Μεσημβρινή Διακοπή

 

 

 

 

 

HALL

CRYSTALL

 

 

Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα: Παρόν & Μέλλον

 

2η Συνεδρία

 

 

15.30 — 17.15

 

Στρογγυλή Τράπεζα

Φθάνοντας στο Νοσοκομείο:

Η πρόκληση του ΤΕΠ

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Παναγιώτης Αγγουριδάκης

Μαρία Ζούκα

 

Διασύνδεση ΕΚΑΒ & ΤΕΠ:

Γεφυρώνοντας το χάσμα

Αναστασία Ζυγούρα

ΕΛΛΑΔΑ

 

Βασικές Αρχές Διαλογής &Λήψη

Κρίσιμων Αποφάσεων στο ΤΕΠ

Παναγιώτης Αγγουριδάκης

ΕΛΛΑΔΑ

 

Pediatric Early Warning Scores (PEWS)

στο ΤΕΠ

Ian Maconochie

Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

 

Έλεγχος Ποιότητας στην Επείγουσα Ιατρική

Kylen Swartzberg

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

 

Συζήτηση

 

 

17.15 — 17.45

 

Διάλειμμα καφέ

 

 

17.45 — 19.15

 

Στρογγυλή Τράπεζα

Σχεδιάζοντας το μέλλον της Επείγουσας

Προνοσοκομειακής Φροντίδας

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Θεόδωρος Ασλανίδης

Παναγιώτης Κουκόπουλος

 

Πως μπορεί να βελτιωθεί η Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα?

Η περίπτωση της Δανίας

Freddy Lippert

ΔΑΝΙΑ

 

Νέες Τεχνολογίες στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα

Ζeynep Sofuoglu

ΤΟΥΡΚΙΑ

 

EMS του μέλλοντος

Maaret Castrén

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 

Σκιαγραφώντας τον διασώστη του αύριο

Greg Chapman

ΗΠΑ

 

Συζήτηση

 

 

19.15 —  20.45

 

Τιμητική Συνεδρία

Διατιτραίνον Τραύμα

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Απόστολος Καμπαρούδης

Νικόλαος Χαρλαύτης

 

Διαχείριση αεραγωγού στο διατιτραίνον τραύμα

Elias Degiannis

(Ηλίας Ντεγιάννης)

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

 

Τραύμα κεφαλής από πυροβόλα όπλα:

Ο χρόνος είναι εγκέφαλος

Vicky Jennings

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

 

Διατιτραίνον αγγειακό τραύμα των άκρων

Louis Riddez

ΣΟΥΗΔΙΑ

 

 

20.45 — 21.15

 

Τιμητική Διάλεξη

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Κωνσταντίνος Φορτούνης

 

Πρακτική προσέγγιση των τραυμάτων από εκρήξεις στο πεδίο

της μάχης

Χρήστος Γιάννου

(Christos Giannou)

ΕΛΛΑΔΑ

 

 

 

 

Σάββατο

14.05.2016

 

 

HALL

GRAND PIETRA

 

 

Τραύμα &

Μαζικές Απώλειες Υγείας

 

1η Συνεδρία

 

 

09.00 — 11.00

 

 

Στρογγυλή Τράπεζα

Η Οδύσσεια του τραυματία:

Από το δρόμο στο ΤΕΠ, από το ΤΕΠ στο χειρουργείο και στη ΜΕΘ

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Βασίλειος Γροσομανίδης

Κωνσταντίνος Φορτούνης

 

Στο δρόμο

Samy Sadek

Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

 

Στο ΤΕΠ

Vicky Jennings

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

 

Στο χειρουργείο

Γεώργιος Κωνσταντουδάκης

ΕΛΛΑΔΑ

 

Στη ΜΕΘ

Χρήστος Νούρης

ΕΛΛΑΔΑ

 

Συζήτηση

 

 

11.00 — 11.30

 

Τιμητική Διάλεξη

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Εμμανουήλ Πλεξουσάκης

 

PHTLS: Σεμινάριο ζωής

Greg Chapman

ΗΠΑ

 

 

11.30 — 12.00

 

 Διάλειμμα καφέ

 

 

 

12.00 — 13.15

 

Τιμητική Συνεδρία

Επείγουσα Θωρακοτομή & REBOA:

Όταν τα δευτερόλεπτα μετρούν

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Κυριάκος Αναστασιάδης

Κυριάκος Κτενίδης

 

Επείγουσα Θωρακοτομή στο ΤΕΠ:

Παρόν & Μέλλον

Elias Degiannis

(Ηλίας Ντεγιάννης)

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

 

Επείγουσα Θωρακοτομή & REBOA στο προνοσοκομειακό περιβάλλον

Samy Sadek

Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

 

 

RΕΒΟΑ

Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta

 

 

13.15 — 14.45

 

Στρογγυλή Τράπεζα

Προνοσοκομειακή διαχείριση τραυματία:

Παραφράζοντας τον Σαίξπηρ

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Γεώργιος Βρετζάκης

Γλυκερία Μποτίνη

 

To tube or not?

Βασίλειος Γροσομανίδης

ΕΛΛΑΔΑ

 

To fluid or not?

Louis Riddez

ΣΟΥΗΔΙΑ

 

To collar or not?

Neill Visser

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

 

To board or not?

Kylen Swartzberg

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

 

Συζήτηση

 

 

 

14.45 — 15.30 

 

Μεσημβρινή διακοπή

 

 

 

 

HALL

GRAND PIETRA

 

 

Τραύμα &

Μαζικές Απώλειες Υγείας

 

2η Συνεδρία

 

 

15.30 — 17.15

 

 

Στρογγυλή Τράπεζα

Μαζικές Απώλειες Υγείας:

Μετρώντας τις δυνάμεις μας

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Χρήστος Γιάννου

Δημήτριος Μπούτλης

 

Η απάντηση των ΗΠΑ σε Συμβάντα Ενεργών Πυρών:

Μπορούν η πρώιμη Διαλογή & Αντιμετώπιση να κάνουν

τη διαφορά;

Greg Chapman

ΗΠΑ

 

Προνοσοκομειακή ανταπόκριση & Διαλογή:

Διδάγματα από τις βομβιστικές επιθέσεις της 7ης Ιουλίου 2005 στο Λονδίνο

Samy Sadek

Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

 

Διαλογή σε παιδιά

Ian Maconochie

Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

 

Ενδονοσοκομειακή Διαλογή

& Αντιμετώπιση Μαζικών Απωλειών υγείας

σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης

Χρήστος Γιάννου

(Christos Giannou)

ΕΛΛΑΔΑ

 

Συζήτηση

 

 

17.15 — 17.45

 

Διάλειμμα καφέ

 

 

 

17.45 — 19.15

 

Στρογγυλή Τράπεζα

Hot Topics

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Γεωργία Κωστοπαναγιώτου

Αναστασία Τρικούπη

 

Εμπειρική εφαρμογή των ABCs

Παντελής Βασιλείου

ΕΛΛΑΔΑ

 

Monitoring κατά τη διάρκεια της προνοσοκομειακής μεταφοράς

Vicky Jennings

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

 

Προνοσοκομειακή διαχείριση των μειζόνων καταγμάτων

της πυέλου

Greg Chapman

ΗΠΑ

 

Τεχνικές Περιοχικής Αναλγησίας στο τραύμα

Βαρβάρα Φυντανίδου

ΕΛΛΑΔΑ

 

 

Συζήτηση

 

 

19.15 — 20.30

 

Τιμητική Συνεδρία

Στα Όρια της Αβύσσου

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Παντελής Βασιλείου

Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος

 

Επείγουσα Ιατρική Ανταπόκριση σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις:

Η εμπειρία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού

Louis Riddez

ΣΟΥΗΔΙΑ

 

Χειρουργική τραύματος σε εχθρικό περιβάλλον

Elias Degiannis

(Ηλίας Ντεγιάννης)

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

 

Τεχνικά τρικς και παγίδες στη Χειρουργική του πολέμου

Χρήστος Γιάννου

(Christos Giannou)

ΕΛΛΑΔΑ

 

 

20.30 — 21.00

 

Τελετή Λήξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας

 

Τ: 2313053188 Ε: eeepf@yahoo.gr

Ημέρες & Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας

Τρίτη & Πέμπτη 16.00—19.30

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Copyright © 2016,  eeepf.gr

Follow us on social media